Zarządzanie produkcją – cele, metody, zasady Monika 2023-09-13

Zarządzanie produkcją – cele, metody, zasady

Blog

Wstęp

Termin określany mianem produkcji to proces wytwarzania produktów lub usług, które następnie są sprzedawane. Przez lata czynności wykonywane w mniejszych oraz większych halach produkcyjnych ulegały modernizacji i licznym usprawnieniom. Przedsiębiorstwa, które nie inwestowały w rozwój, często pozostawały w tyle za konkurencją i nie uwalniały pełnego potencjału. Dowiedz się więcej o nowoczesnym zarządzaniu produkcją i wnieś swoją firmę na nowy poziom!

Termin określany mianem produkcji to proces wytwarzania produktów lub usług, które następnie są sprzedawane. Przez lata czynności wykonywane w mniejszych oraz większych halach produkcyjnych ulegały modernizacji i licznym usprawnieniom. Przedsiębiorstwa, które nie inwestowały w rozwój, często pozostawały w tyle za konkurencją i nie uwalniały pełnego potencjału. Dowiedz się więcej o nowoczesnym zarządzaniu produkcją i wnieś swoją firmę na nowy poziom!

Wprowadzenie do zarządzania produkcją – definicja, cele i zasady

Warto zacząć od podstaw. Czym w rzeczywistości jest zarządzanie produkcją? Z tym sformułowaniem wiąże się przede wszystkim planowanie, porządkowanie, kierowanie oraz kontrolowanie wszystkich działań produkcyjnych. Na osobach odpowiedzialnych za zarządzanie produkcją ciąży ogromna odpowiedzialność. To ich decyzje będą podstawą do wdrażania kroków, mających na celu wytwarzanie towarów lub usług zgodnych ze specyfiką, w odpowiedniej liczbie, zgodnych z harmonogramem oraz przy możliwie minimalnych kosztach.

 

Wszystkie procesy produkcyjne powinny być usystematyzowane i zarządzane tak, aby możliwie zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów, które bezpośrednio przekładają się na straty dla organizacji. Podstawowym celem zarządzania produkcją i usługami jest uzyskanie odpowiedzi na pytania – co, kiedy, gdzie, ile oraz w jaki sposób wyprodukować.

Metody zarządzania produkcją: przegląd technik i strategii

Bezproblemowe funkcjonowanie i większą innowacyjność zapewniają systemy do zarządzania procesami produkcyjnymi. Współczesne przedsiębiorstwa mają do wyboru wiele metod zarządzania produkcją. To, na którą metodę postawi Twoja firma, powinno zależeć przede wszystkim od specyfiki działania konkretnego typu produkcji. Sprawdź, jakie metody zarządzania produkcją są najczęściej wybierane przez właścicieli hal lub zakładów produkcyjnych.

Lean Manufacturing

Lean Manufacturing, który znany jest również jako szczupła produkcja, to metoda zarządzania produkcją skupiająca się na minimalizowaniu marnotrawstwa i maksymalizowaniu efektywności. Najważniejsze wartości to ciągły rozwój, zaangażowanie pracowników i optymalizacja procesów, mająca na celu dostarczenie wysokiej jakości produktów i usług w jak najbardziej ekonomiczny sposób.

Kanban

Metoda zarządzania produkcją Kanban opiera się na wizualnym systemie sterowania, który umożliwia śledzenie i kontrolę przepływu pracy. Polega na wykorzystaniu tablicy Kanban, na której zapisywane są zadania do wykonania, ich status oraz dostępność zasobów. Dzięki temu każdy pracownik widzi cały proces produkcyjny, zapewniając tym samym płynność, minimalizację opóźnień i wysoką efektywność działań.

Benchmarking

Metoda zarządzania produkcją zwana Benchmarkingiem polega na porównywaniu wydajności i wyników konkretnej firmy z najlepszymi praktykami branżowymi. W ramach benchmarkingu analizuje się procesy, metody pracy oraz osiągnięcia konkurencji, a następnie na tej podstawie identyfikuje się obszary, w których można wprowadzić ulepszenia i osiągnąć lepsze rezultaty. Celem benchmarkingu jest ciągłe doskonalenie i dążenie do osiągnięcia wyższej jakości, efektywności i konkurencyjności w dziedzinie zarządzania produkcją.

Wprowadzenie do systemów zarządzania produkcją

Metody determinują to, jak pracownicy wykonują swoje obowiązki. Natomiast dzięki systemom do zarządzania produkcją możliwa jest ciągła kontrola oraz analiza wyników przedsiębiorstwa. Na podstawie tych danych leaderzy lub menadżerowie podejmują kluczowe decyzje w kontekście rozwoju firmy. 

 

Systemy do zarządzania produkcją są znane pod skrótem MES (Manufacturing Execution System). Ich działanie opiera się na technologiach informatycznych, które umożliwiają efektywne zbieranie danych w czasie rzeczywistym z każdego stanowiska produkcyjnego. Informacje są następnie kierowane do systemów biznesowych przedsiębiorstwa. 

 

System IPLAS umożliwia prezentowanie danych w sposób preferowany przez konkretną firmę. Wykresy, mierniki czy tabele – to Ty decydujesz, na którą wizualizację się zdecydujesz. Pamiętaj, że to ostateczny sposób zaprezentowania danych będzie podstawą do wprowadzenia ważnych zmian w Twojej firmie. Nasi eksperci z chęcią doradzą najlepsze rozwiązanie dopasowane do indywidualnych potrzeb Twojego zakładu.

Rola technologii w zarządzaniu produkcją

Technologia odgrywa kluczową rolę we współczesnym zarządzaniu produkcją, ponieważ umożliwia wprowadzanie rewolucyjnych zmian i dynamiczne dostosowywanie się do zmiennych warunków rynkowych. Przykładowo oprogramowanie do zarządzania produkcją (ERP) integruje różne obszary produkcji, takie jak: planowanie, zakupy, magazynowanie i kontrola jakości. Dzięki temu możliwy jest płynny przepływ informacji i koordynacja działań odbywających się na produkcji i w innych działach firmy.

 

Z kolei roboty przemysłowe mogą wykonywać powtarzalne i czasochłonne czynności z dużą precyzją, co przekłada się na zwiększenie wydajności i minimalizację błędów. Dodatkowo technologie, takie jak Internet Rzeczy (IoT), umożliwiają zbieranie i analizowanie danych związanych z produkcją w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybkie reagowanie na problemy, optymalizację zużycia zasobów oraz doskonalenie procesów.

 

Sztuczna inteligencja (AI) również ma duże znaczenie w zarządzaniu produkcją. Za pomocą zaawansowanych algorytmów AI można analizować ogromne liczby danych, identyfikować wzorce, prognozować popyt, optymalizować planowanie produkcji i podejmować strategiczne decyzje. Systemy AI są także w stanie przewidywać awarie maszyn, dzięki czemu przedsiębiorcy planują działania konserwacyjne z wyprzedzeniem i minimalizują przestoje produkcyjne.

Standardy i zasady w zarządzaniu produkcją

Jeśli przedsiębiorstwo decyduje się na modernizację całego procesu produkcyjnego, niezwykle istotne jest, aby wszyscy pracownicy stosowali się do kluczowych standardów oraz zasad, dzięki którym zarządzanie produkcją staje się efektywniejsze. Poniżej znajdziesz listę najważniejszych praktyk, których warto się trzymać, prowadząc zakład produkcyjny.

Standardy jakości

Zapewnienie jak najwyższej jakości produktów jest nieodłącznym elementem zarządzania produkcją. Standardy jakości, takie jak ISO 9001, określają wymagania i procedury, które należy spełnić w celu zapewnienia pożądanej jakości w procesach produkcyjnych.

Kaizen

Filozofia ciągłego doskonalenia, czyli wspomniany w nagłówku Kaizen, zakłada, że każdy pracownik powinien angażować się w udoskonalanie procesów. Poprzez identyfikację i eliminację marnotrawstwa, wprowadzanie ulepszeń systemów, firma dąży do ciągłego doskonalenia i osiągania wyższej efektywności.

Zasada 5S

Technika 5S skupia się na organizacji i utrzymywaniu porządku w miejscu pracy. Pięć etapów – segregacja (sort), porządkowanie (set in order), czyszczenie (shine), standaryzowanie (standardize) i utrzymywanie (sustain) – pomagają zachować czystość, porządek i ergonomiczne środowisko pracy, co przekłada się na zwiększoną efektywność i bezpieczeństwo.

Just-in-Time (JIT)

To zasada, która polega na dostarczaniu potrzebnych materiałów, części i zasobów dokładnie wtedy, gdy są potrzebne w procesie produkcyjnym. JIT minimalizuje zapasy, zmniejsza koszty przechowywania i eliminuje marnotrawstwo.

Total Productive Maintenance (TPM)

Zarządzanie konserwacją maszyn i urządzeń to bardzo ważny element w zapewnianiu ciągłości produkcji. TPM ma na celu minimalizację przestojów maszynowych, zwiększenie efektywności i zaangażowanie pracowników w utrzymanie optymalnej wydajności urządzeń.

customer-service
Czy tak będzie u Ciebie?IPLAS nie rozwiąże problemów, wpływających na niską wydajność produkcji za Ciebie, ale precyzyjnie wskaże miejsca ich występowania i czas trwania. Dzięki właściwej analizie danych, będziesz mógł podjąć działania, ukierunkowane na zlokalizowane problemy i finalnie poprawić wydajność procesu produkcyjnego.
Telefon

+48 883 366 717