Gromadzenie danych

Zapobiegnij ryzyku utraty danych

IPLAS gromadzi dane przesyłane przez moduły Gateway instalowane w Twoim zakładzie. Projektując system zadbaliśmy o to, aby dane były przekazywane i przechowywane bezpiecznie.

Dzięki wariantowi pracy w trybie autonomicznym, ryzyko utraty danych (spowodowane np. awarią połączenia) znacząco spada. Moduł Gateway umożliwia gromadzenie ich lokalnie, a po odzyskaniu połączenia są one przekazywane do systemu.

Przetwarzanie danych

Zbuduj to sam

Dzięki systemowi ETL zbudujesz własne procesy przetwarzania danych. Proces taki składa się z tzw. bloczków, których wykorzystanie możesz zaprojektować samodzielnie. Wszystko zależy od tego, pod jakim kątem chcesz przeanalizować zgromadzone dane. Nie musisz znać języków programowania – wszystko jest proste i intuicyjne! W razie potrzeby masz możliwość skorzystania z gotowych szablonów.

Prezentacja danych

Zauważ to, co najważniejsze

W systemie IPLAS wizualizacja danych odbywa się na wiele sposobów. Raporty są automatycznie aktualizowane co kilka sekund, dzięki czemu możesz jeszcze lepiej kontrolować procesy produkcyjne w swoim zakładzie. Skorzystaj z różnych dostępnych metod prezentacji, takich jak: tabele, wykresy, mierniki czy analiza trendów i zbuduj własny pulpit raportowy!

Kontrola dostępu

Chroń dane swojego zakładu

Dbamy o bezpieczeństwo danych pochodzących z Twojego zakładu. Tylko osoby posiadające uprawnienia będą mogły przeglądać i definiować raporty. To Ty decydujesz, kto ma dostęp do przetwarzań ETL, podglądu i modyfikacji parametrów kanałów w modułach Gateway.

Jeśli instalacja chmurowa nie jest dla Ciebie – mamy w ofercie także instalację stacjonarną.

Dzięki oprogramowaniu IPLAS zyskasz oszczędności, zwiększysz efektywność produkcji, unikniesz strat związanych z przestojami, będziesz lepiej zarządzać zespołem…. moglibyśmy tak długo wymieniać! 

IPLAS sprawi, że Twój zakład produkcyjny będzie w pełni przygotowany na wyzwania, jakie stawiają przed nim rynek i czwarta rewolucja przemysłowa.

JAK JEST (bez systemu IPLAS) JAK MOŻE BYĆ (po wdrożeniu systemu IPLAS)
Częste przestoje produkcyjne i awarie maszyn. Niewykorzystany potencjał. Brak przestojów na liniach produkcyjnych, niższa awaryjność maszyn, maksymalna wydajność produkcji.
Brak rzetelnych danych produkcyjnych. Dokładne i wiarygodne dane, które mogą być gromadzone i przechowywane przez długi czas.
Problem z pobieraniem informacji produkcyjnych z wielu różnych źródeł.  Łatwe zbieranie danych, nawet tych pochodzących z różnych źródeł. 
Niewygodny dostęp do aktualnych informacji dotyczących produkcji.  Łatwy i bezpieczny dostęp przez całą dobę, z dowolnego urządzenia i miejsca na świecie. 
Trudność w identyfikacji przyczyn przestojów i spadków wydajności poszczególnych linii produkcyjnych.  Szybka identyfikacja ewentualnych problemów na danej linii produkcyjnej. Możliwość bieżącego wizualizowania wydajności na ekranie zamontowanym w zakładzie – łatwiejsze zarządzanie zespołem i jego motywowanie.

System IPLAS jest dla Ciebie jeśli:

  • prowadzisz duży lub średni zakład produkcyjny,
  • produkcja w Twoim zakładzie jest zautomatyzowana i opiera się na wykorzystaniu specjalistycznych maszyn,
  • chcesz zyskać większą świadomość dotyczącą tego, jak przebiegają procesy produkcyjne w Twojej fabryce,
  • pragniesz maksymalnie wykorzystać możliwości produkcyjne, jakie stwarza Twój zakład,
  • chcesz zawsze być o krok przed swoją konkurencją.

IPLAS zbiera dane produkcyjne z różnych źródeł przy pomocy zdalnie zarządzanych modułów. Dane – w zależności od Twoich preferencji – mogą być gromadzone w chmurze lub infrastrukturze, którą dysponujesz. Następnie system w odpowiedni sposób przetwarza je, wydobywając z nich cenną wiedzę. 

Pozyskane wartości mogą zostać natychmiastowo zwizualizowane, a Ty możesz błyskawicznie wyciągnąć wnioski i podjąć słuszne decyzje, które zwiększą efektywność produkcji i pomnożą zyski zakładu.

Proces wdrożenia

Opinie klientów