BMZ - Case Studie

BMZ Poland – producent baterii, akumulatorów do elektronarzędzi, rowerów elektrycznych, samochodów i autobusów.

Produkcja w BMZ Poland obejmuje wiele różnych projektów, realizowanych na liniach składających się z kilku/kilkunastu stanowisk (obsługiwanych ręcznie przez pracowników), stanowiących potok produkcyjny, kończący się wyprodukowaniem i kontrolą jakości gotowego wyrobu lub półproduktu.

Problem

Zbyt niska wydajność produkcji / niepełne wykorzystanie dostępnych w procesie produkcyjnym zasobów.

Klient próbował rozwiązać problem niskiej wydajności przez weryfikację założonych optymalnych czasów cyklu czy zmiany liczności brygady na linii, jednak wyniki były nadal niezadowalające.

Wyobraź sobie duże akwarium pełne nieszczelności – by zachować odpowiedni poziom wody, musisz ją ciągle dolewać. Tak było w tym przypadku. Klient musiał wkładać ogrom wysiłku, by zachować produkcję na poziomie, który był opłacalny. Więcej wkładanych zasobów, choćby ludzkich, nie oznaczało zwiększenia wydajności. Trzeba było to zmienić!

Rozwiązanie

Wdrożenie systemu monitoringu i optymalizacji produkcji IPLAS.

Wdrożony system IPLAS pozwolił na dokładną obserwację tego, co dzieje się na liniach produkcyjnych. Dzięki akwizycji danych z testerów gotowych wyrobów, uruchomiliśmy raportowanie w czasie rzeczywistym, które prezentowało na bieżąco postęp i wskaźniki wydajnościowe procesu.

Klient mógł trafnie zlokalizować miejsca występowania problemów, czas ich trwania, a wreszcie wskazać przyczyny, co umożliwiło podjęcie właściwych kroków w optymalizacji całego procesu.

Obecnie wydajność godzinowa i przestoje na jednej z wybranych linii przedstawia się następująco:

Jak widać, niemal przez cały czas produkcji wydajność jest bliska założonych celów, dominują zielone słupki wydajności godzinowej, a okresy wykrytego zatrzymania linii stanowią zdecydowaną mniejszość. W stosunku do stanu zastanego w momencie wdrożenia systemu IPLAS, efektywność produkcji została znacząco zwiększona.

Czy tak będzie u Ciebie?

IPLAS nie rozwiąże problemów, wpływających na niską wydajność produkcji za Ciebie, ale precyzyjnie wskaże miejsca ich występowania i czas trwania. Dzięki właściwej analizie danych, będziesz mógł podjąć działania, ukierunkowane na zlokalizowane problemy i finalnie poprawić wydajność procesu produkcyjnego.

Masz pytania? Chciałbyś zobaczyć, jak to działa? Zaplanuj bezpłatne spotkanie z naszym przedstawicielem.