Systemy MES – czym są i dlaczego warto w nie zainwestować? Monika 2023-01-25

Systemy MES – czym są i dlaczego warto w nie zainwestować?

Czym są systemy MES?
Blog

Czym jest system MES?

MES (Manufacturing Execution System) to zintegrowany system informatyczny, który służy do zarządzania i monitorowania procesów produkcyjnych. System MES jest często wykorzystywany w przedsiębiorstwach produkcyjnych, aby wspierać i automatyzować procesy produkcyjne, monitorować wydajność, optymalizować produkcję i zarządzać jakością. System MES może również zapewnić kontrolę nad zasobami, zarządzać zadaniami, planować produkcję i wspierać wszelkie działania związane z produkcją.

Jakie są korzyści z wdrożenia systemu MES?

Korzyści z wdrożenia systemu MES to: 

 • zwiększenie wydajności produkcji, 
 • zmniejszenie kosztów produkcji, 
 • poprawa jakości produktu, 
 • szybsza reakcja na zmiany w zapotrzebowaniu na produkty, 
 • lepsza kontrola nad procesem produkcyjnym, 
 • większa elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się rynkowych warunków
 •  lepsza integracja z innymi systemami informatycznymi.

10 największych wyzwań związanych z wdrożeniem systemów MES:

 1. Integracja z systemami wspierającymi, takimi jak ERP, SCADA, PLC itp.
 2. Ustalenie użytecznych wskaźników wydajności i monitorowanie ich zgodnie z wymaganiami.
 3. Przygotowanie i wdrożenie procedur zarządzania produkcją.
 4. Ustalenie wymagań dotyczących zgodności z przepisami i zasadami bezpieczeństwa.
 5. Ustalenie odpowiednich procedur kontroli jakości.
 6. Wdrożenie narzędzi do wizualizacji danych.
 7. Przygotowanie i wdrożenie planu wsparcia technicznego.
 8. Opracowanie strategii dostosowywania systemu do zmieniających się wymagań.
 9. Ustalenie odpowiednich procedur zarządzania danymi.
 10. Ustalenie standardów i procedur dla zarządzania zmianami.

Jakie są koszty wdrożenia systemu MES?

 

Koszt wdrożenia systemu MES do firmy zależy od wielu czynników, takich jak wielkość firmy, jej potrzeby i wymagania, a także zakres i skomplikowanie systemu. W zależności od tych czynników, koszt wdrożenia systemu MES może wynosić od kilku do kilkuset tysięcy złotych. 

Choć wdrożenie systemu MES może okazać się czasochłonne i kosztowne, to może ono przynieść wiele korzyści, takich jak poprawa jakości produktów, zwiększenie wydajności i zmniejszenie kosztów produkcji. W dłuższej perspektywie inwestycja ta może się zwrócić wielokrotnie, ale to jak szybko to nastąpi zależy od wielu czynników, w tym   od skali produkcji, stopnia skomplikowania procesu produkcyjnego, jakości systemu i stopnia wsparcia dostawcy.

Jak wybrać odpowiedni system MES?

 1. Zdefiniuj swoje potrzeby. 

Przed wyborem systemu MES należy zdefiniować swoje potrzeby i wymagania. Należy zastanowić się, jakie funkcje są niezbędne do realizacji celów produkcyjnych, a jakie są tylko dodatkowymi korzyściami.

 1. Zidentyfikuj potencjalnych dostawców

Po zdefiniowaniu wymagań i potrzeb można zidentyfikować potencjalnych dostawców systemów MES. Ważne jest, aby sprawdzić, czy dostawca oferuje odpowiednie wsparcie techniczne, które jest niezbędne do zapewnienia wydajności systemu.

 1. Przeprowadź testy. 

Przed zakupem systemu MES należy przeprowadzić szczegółowe testy w celu zweryfikowania, czy system spełnia wszystkie wymagania.

 1. Oceniaj koszty. 

Należy również zwrócić uwagę na koszty związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu.

 1. Przeprowadź szkolenia. 

Przed wdrożeniem systemu MES należy przeprowadzić szkolenia dla pracowników, aby zapewnić, że wszyscy znają zasady działania systemu.

Iplas – więcej niż system MES

 • Jeśli jednym z wymagań wdrażanego systemu jest automatyczna akwizycja danych bez konieczności angażowania operatorów, to IPLAS jest właściwym wyborem. Dzięki automatyzacji pozwala on na uzyskanie informacji o stanie produkcji, osiąganych wydajnościach, oraz wykrywanie sytuacji krytycznych w sposób ciągły. Nie jest konieczne ręczne wprowadzanie informacji do systemu, pełny przegląd wskaźników historycznych nawet z godzin nocnych i weekendów jest w zasięgu użytkowników systemu przez cały czas.
 • Co więcej, system może sam pilnować wartości krytycznych wskaźników, np. czasów przestojów czy zużycia mediów lub materiałów i w przypadku wykrycia nieprawidłowości powiadomi osoby odpowiedzialne.
 • Dzięki możliwości zestawienia w jednym miejscu danych pochodzących z parku maszynowego z danymi np. o realizowanych zamówieniach, czy wprowadzanymi ręcznie, możliwe jest uzyskanie wiedzy o tym, które zamówienia realizowane są szybko, a które z opóźnieniem, jakie są najczęstsze przyczyny przestojów itd.
 • Obawiasz się, że dobry system monitorujący musi być drogi. Nieprawda! Aby zacząć korzystać z systemu IPLAS zapewniającego monitoring i optymalizację produkcji, wystarczy inwestycja 300 zł miesięcznie. Zastanawiasz się jak to możliwe? Dzięki podejściu wykorzystującym chmurę danych! Zapoznaj się z naszą ofertą: https://iplas.pl/oferta-dla-zakladow-produkcyjnych/
 • Zastanawiasz się jak IPLAS sprawdzi się w Twojej firmie, na Twoich danych? Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów stworzyliśmy przyjazną dla użytkownika wersję Demo systemu. Zarejestruj się i działaj! 
 • Obawiasz się sytuacji, gdzie po podpisaniu umowy zostajesz sam z nowym systemem? Nie ma takiej możliwości! Zaraz po podpisaniu umowy omawiamy wszystkie szczegóły dotyczące wdrożenia oraz szkolenia dla pracowników, którego zakres dopasowujemy indywidualnie do potrzeb firmy. W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów przygotowaliśmy także szczegółową instrukcję systemu.

Na co dzień dbamy o potrzeby naszych klientów i jesteśmy w stałym kontakcie! Gwarantujemy szybki kontakt mailowy i telefoniczny – chcemy abyś czuł się pewnie i wiedział, że możesz liczyć na naszą pomoc i wsparcie. 

customer-service
Masz pytania?
Chciałbyś zobaczyć Czym jest IPLAS?

Zadzwoń lub napisz do nas i opowiedz o problemach i potrzebach Twojej firmy!