Systemy MES – czym są i dlaczego warto w nie zainwestować? Monika 2023-01-25

Systemy MES – czym są i dlaczego warto w nie zainwestować?

Czym są systemy MES?
Blog

 

Systemy MES (Manufacturing Execution Systems), czyli systemy wykonawstwa produkcji, to kluczowy element w nowoczesnym przemyśle. Dzięki nim, firmy mogą zwiększyć swoją efektywność, zmniejszyć koszty i poprawić jakość swoich produktów. Ale co dokładnie oznacza MES i jak może pomóc twojej firmie? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Czym są systemy MES?

Systemy MES (Manufacturing Execution Systems), czyli systemy wykonawstwa produkcji, to zaawansowane technologicznie rozwiązania informatyczne, które są kluczowym elementem w procesie zarządzania produkcją. Ich głównym zadaniem jest kontrola i monitorowanie procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym. 

 

W praktyce oznacza to, że systemy MES rejestrują i analizują dane z różnych etapów produkcji, począwszy od zamówień na surowce, poprzez proces przetwarzania i produkcji, aż do dostawy gotowych produktów. Dzięki temu, menedżerowie produkcji mają stały dostęp do aktualnych informacji o stanie produkcji, co pozwala na szybkie reagowanie na ewentualne problemy, optymalizowanie procesów i zasobów, a także podejmowanie świadomych decyzji, które mają bezpośredni wpływ na efektywność produkcji i wyniki finansowe firmy. 

 

Co więcej, systemy MES są często zintegrowane z innymi systemami zarządzania produkcją, takimi jak ERP (Enterprise Resource Planning), co zapewnia jeszcze większą kontrolę i przepływ informacji w całym łańcuchu dostaw. 

 

Kluczowe korzyści wynikające z wdrożenia Systemu MES

Wdrożenie Systemu MES (Manufacturing Execution Systems) może przynieść wiele korzyści dla organizacji, niezależnie od jej wielkości czy branży. Oto kilka kluczowych korzyści:

 

 • Zwiększenie efektywności produkcji: Systemy MES zapewniają pełną widoczność i kontrolę nad procesami produkcyjnymi, co umożliwia identyfikację i usunięcie wszelkich niewydajności. 
 • Poprawa jakości produktów: Dzięki ciągłemu monitorowaniu i analizie, systemy MES pomagają utrzymać wysoką jakość produkcji, zapewniając jednocześnie zgodność z normami i standardami branżowymi.
 • Redukcja kosztów operacyjnych: Systemy MES pomagają w identyfikacji i eliminacji niepotrzebnych kosztów, takich jak straty surowców, przestoje maszyn czy nadmierna konserwacja.
 • Skrócenie czasu cyklu: Systemy MES mogą przyspieszyć proces produkcji przez optymalizację planowania, zarządzania zasobami i harmonogramowania.
 • Zwiększenie elastyczności produkcji: Dzięki systemom MES firmy mogą szybko dostosowywać swoje procesy produkcyjne do zmieniających się warunków rynkowych, wymagań klientów czy wprowadzania nowych produktów.
 • Lepsze śledzenie i kontrola procesów: Systemy MES zapewniają pełną widoczność wszystkich operacji produkcyjnych w czasie rzeczywistym, co umożliwia szybkie reagowanie na ewentualne problemy.
 • Poprawa zarządzania zasobami: Systemy MES mogą pomóc w optymalnym wykorzystaniu zasobów, takich jak surowce, siła robocza czy maszyny, co przekłada się na niższe koszty i wyższą rentowność. 
 • Ułatwienie spełnienia wymagań regulacyjnych: Systemy MES mogą pomóc w spełnieniu wymagań regulacyjnych poprzez zapewnienie pełnej dokumentacji i śledzenia procesów produkcyjnych.

Integracja Systemów MES z innymi systemami zarządzania produkcją

Integracja Systemów MES z innymi systemami zarządzania produkcją jest kluczowa dla osiągnięcia pełnej efektywności. Dzięki tej integracji, firmy mogą zarządzać całym łańcuchem dostaw, od zamówienia materiałów, przez produkcję, aż po wysyłkę gotowych produktów. Ta integracja pozwala na lepszą kontrolę, większą efektywność i lepsze zarządzanie zasobami.

Najważniejsze cechy dobrego Systemu MES

Dobry System MES powinien być łatwy w użyciu, skalowalny i elastyczny. Powinien również oferować funkcje takie jak monitorowanie w czasie rzeczywistym, analiza danych, raportowanie i kontrola jakości. Ważne jest również, aby system był kompatybilny z innymi systemami używanymi w firmie.

Jak wybrać odpowiedni System MES dla twojego biznesu?

Wybór odpowiedniego Systemu MES zależy od wielu czynników, takich jak wielkość firmy, natura biznesu, wymagania specyficzne i budżet. Ważne jest, aby dokładnie zrozumieć swoje potrzeby przed podjęciem decyzji. 

 

10 największych wyzwań związanych z wdrożeniem systemów MES:

 1. Integracja z systemami wspierającymi, takimi jak ERP, SCADA, PLC itp.
 2. Ustalenie użytecznych wskaźników wydajności i monitorowanie ich zgodnie z wymaganiami.
 3. Przygotowanie i wdrożenie procedur zarządzania produkcją.
 4. Ustalenie wymagań dotyczących zgodności z przepisami i zasadami bezpieczeństwa.
 5. Ustalenie odpowiednich procedur kontroli jakości.
 6. Wdrożenie narzędzi do wizualizacji danych.
 7. Przygotowanie i wdrożenie planu wsparcia technicznego.
 8. Opracowanie strategii dostosowywania systemu do zmieniających się wymagań.
 9. Ustalenie odpowiednich procedur zarządzania danymi.
 10. Ustalenie standardów i procedur dla zarządzania zmianami.

Jakie są koszty wdrożenia systemu MES?

 

Koszt wdrożenia systemu MES do firmy zależy od wielu czynników, takich jak wielkość firmy, jej potrzeby i wymagania, a także zakres i skomplikowanie systemu. W zależności od tych czynników, koszt wdrożenia systemu MES może wynosić od kilku do kilkuset tysięcy złotych. 

Choć wdrożenie systemu MES może okazać się czasochłonne i kosztowne, to może ono przynieść wiele korzyści, takich jak poprawa jakości produktów, zwiększenie wydajności i zmniejszenie kosztów produkcji. W dłuższej perspektywie inwestycja ta może się zwrócić wielokrotnie, ale to jak szybko to nastąpi zależy od wielu czynników, w tym   od skali produkcji, stopnia skomplikowania procesu produkcyjnego, jakości systemu i stopnia wsparcia dostawcy.

Iplas – więcej niż system MES

 • Jeśli jednym z wymagań wdrażanego systemu jest automatyczna akwizycja danych bez konieczności angażowania operatorów, to IPLAS jest właściwym wyborem. Dzięki automatyzacji pozwala on na uzyskanie informacji o stanie produkcji, osiąganych wydajnościach, oraz wykrywanie sytuacji krytycznych w sposób ciągły. Nie jest konieczne ręczne wprowadzanie informacji do systemu, pełny przegląd wskaźników historycznych nawet z godzin nocnych i weekendów jest w zasięgu użytkowników systemu przez cały czas.
 • Co więcej, system może sam pilnować wartości krytycznych wskaźników, np. czasów przestojów czy zużycia mediów lub materiałów i w przypadku wykrycia nieprawidłowości powiadomi osoby odpowiedzialne.
 • Dzięki możliwości zestawienia w jednym miejscu danych pochodzących z parku maszynowego z danymi np. o realizowanych zamówieniach, czy wprowadzanymi ręcznie, możliwe jest uzyskanie wiedzy o tym, które zamówienia realizowane są szybko, a które z opóźnieniem, jakie są najczęstsze przyczyny przestojów itd.
 • Obawiasz się, że dobry system monitorujący musi być drogi. Nieprawda! Aby zacząć korzystać z systemu IPLAS zapewniającego monitoring i optymalizację produkcji, wystarczy inwestycja 300 zł miesięcznie. Zastanawiasz się jak to możliwe? Dzięki podejściu wykorzystującym chmurę danych! Zapoznaj się z naszą ofertą: https://iplas.pl/oferta-dla-zakladow-produkcyjnych/
 • Zastanawiasz się jak IPLAS sprawdzi się w Twojej firmie, na Twoich danych? Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów stworzyliśmy przyjazną dla użytkownika wersję Demo systemu. Zarejestruj się i działaj! 
 • Obawiasz się sytuacji, gdzie po podpisaniu umowy zostajesz sam z nowym systemem? Nie ma takiej możliwości! Zaraz po podpisaniu umowy omawiamy wszystkie szczegóły dotyczące wdrożenia oraz szkolenia dla pracowników, którego zakres dopasowujemy indywidualnie do potrzeb firmy. W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów przygotowaliśmy także szczegółową instrukcję systemu.

Na co dzień dbamy o potrzeby naszych klientów i jesteśmy w stałym kontakcie! Gwarantujemy szybki kontakt mailowy i telefoniczny – chcemy abyś czuł się pewnie i wiedział, że możesz liczyć na naszą pomoc i wsparcie. 

Systemy MES - FAQ

Jakie są kluczowe moduły i funkcje systemów MES?

Systemy MES składają się z różnych modułów i funkcji. Oto kilka kluczowych z nich:

 • Zarządzanie produkcją: Monitorowanie i kontrola procesów produkcyjnych, harmonogramowanie zleceń, zarządzanie zasobami, śledzenie operacji.
 • Monitorowanie i kontrola jakości: Rejestracja danych pomiarowych, kontrola jakości, identyfikacja defektów, wprowadzanie poprawek.
 • Zarządzanie zleceniami: Tworzenie i zarządzanie zleceniami produkcyjnymi, śledzenie postępu, harmonogramowanie.
 • Śledzenie i zarządzanie surowcami: Kontrola zapasów, zarządzanie materiałami, śledzenie zużycia surowców.
 • Zarządzanie danymi produkcyjnymi: Rejestracja danych produkcyjnych, raportowanie, analiza wydajności, generowanie raportów.

Dlaczego przedsiębiorstwa stosują systemy MES?

Przedsiębiorstwa stosują systemy MES ze względu na szereg korzyści, takich jak optymalizacja procesów produkcyjnych, poprawa jakości produktów, zwiększenie elastyczności produkcji, lepsze zarządzanie zasobami i integracja danych między różnymi systemami w firmie.

Jakie są potencjalne wyzwania związane z wdrożeniem systemu MES w przedsiębiorstwie?

Wdrożenie systemu MES może wiązać się z pewnymi wyzwaniami. Niektóre z nich to konieczność integracji z istniejącymi systemami IT, dostosowanie procesów i procedur w firmie do nowego systemu, szkolenie personelu, koszty wdrożenia i utrzymania oraz zagwarantowanie akceptacji i zaangażowania ze strony pracowników. Warto jednak pamiętać, że odpowiednio zaplanowane i zarządzane wdrożenie może przynieść liczne korzyści dla przedsiębiorstwa.

customer-service
Masz pytania?
Chciałbyś zobaczyć Czym jest IPLAS?

Zadzwoń lub napisz do nas i opowiedz o problemach i potrzebach Twojej firmy!