Analiza zużycia energii elektrycznej w produkcji Monika 2023-09-01

Analiza zużycia energii elektrycznej w produkcji

Blog

Wstęp

Nie jest żadną tajemnicą fakt, że zakłady produkcyjne pochłaniają ogromne ilości energii elektrycznej. Rachunki za media w wielu firmach pochłaniają od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent budżetów operacyjnych. Zarządzania finansami przedsiębiorstwa nie ułatwiają również stale rosnące ceny energii. Biorąc pod uwagę wymienione czynniki, optymalizacja zużycia energii w produkcji staje się ważniejsza niż kiedykolwiek. Gdzie zatem poszukiwać źródeł oszczędności? Czy do obniżenia rachunków za media niezbędna jest zmiana struktury i specyfiki działalności zakładu produkcyjnego? Jeśli nie masz pomysłu, w jaki sposób odnaleźć odpowiednie źródło oszczędności, nieocenioną pomocą będzie system ciągłego monitoringu.

cropped-LI-copy-8.png

Wprowadzenie do zużycia energii w przemyśle

Niezależnie od tego, jakie produkty lub usługi oferuje konkretny zakład przemysłowy, pobór energii w takich obiektach osiąga pokaźne rozmiary. Różne maszyny, instalacje chłodnicze, odpowiedniej jakości oświetlenie – to tylko niektóre  z czynników, które wpływają na wysokie rachunki. Dowiedz się więcej o podstawowych terminach związanych ze zużyciem energii w przedsiębiorstwie.

Definicja zużycia energii

Zużycie energii elektrycznej w produkcji to ilość energii elektrycznej zużywanej przez przedsiębiorstwo, czy zakład produkcyjny w celu wytworzenia swoich produktów lub świadczenia usług. Jest to miara ilości elektryczności potrzebnej do napędzania maszyn, urządzeń i procesów produkcyjnych.

 

W analizie zużycia energii elektrycznej w produkcji istotne jest określenie, ile dokładnie energii potrzeba do wyprodukowania jednostki produktu lub przeprowadzenia określonej operacji. To pomaga przedsiębiorstwu zidentyfikować obszary, w których można oszczędzić energię lub zoptymalizować procesy produkcyjne. 

Rola energii elektrycznej w produkcji

Energia elektryczna odgrywa kluczową rolę w produkcji, pełniąc funkcję napędu dla maszyn i urządzeń używanych do wytwarzania produktów. To jak serce procesu produkcyjnego, które umożliwia ruch taśm produkcyjnych, obrót narzędzi, spawanie, cięcie i wiele innych operacji. To właśnie z użyciem energii elektrycznej fabryki działają sprawnie, wydajnie i zgodnie z określonymi standardami jakości, co przekłada się na efektywność całego przedsiębiorstwa.

Metody analizy zużycia energii

Dzięki optymalizacji zużycia energii firmy mogą nie tylko skutecznie obniżać koszty eksploatacyjne, ale również zwiększyć niezawodność maszyn i innych urządzeń. Istnieją różne metody analizy poboru energii w zakładach produkcyjnych. Wybór odpowiedniej strategii dla Twojego przedsiębiorstwa będzie pierwszym krokiem w procesie mającym na celu ustalenie źródeł oszczędności.

Ręczna analiza danych

Ręczna analiza danych dotyczących zużycia energii jest jedną z podstawowych metod, które stosowane są w badaniu efektywności energetycznej w zakładzie produkcyjnym. Jak sama nazwa wskazuje, polega ona na tradycyjnym, ręcznym zbieraniu, wprowadzaniu oraz analizowaniu informacji dotyczących zużycia energii na różnych etapach produkcji.

 

Niezaprzeczalną zaletą takiego rozwiązania jest jego dostępność. Nie ma potrzeby wdrażania zaawansowanych systemów ani specjalistycznego oprogramowania, dlatego ta metoda może być stosowana nawet w małych zakładach.

 

Niestety ręczna analiza danych ma kilka istotnych wad. Pierwszą z nich jest wysokie ryzyko popełnienia błędu. Za przeprowadzanie analizy odpowiada przeważnie pracownik. Nawet najbardziej rzetelna i pracowita osoba może popełnić błąd wpływający na dokładność wyników, na których podstawie są podejmowane decyzje związane z budżetem przedsiębiorstwa.

 

Dodatkowo nie ma możliwości, aby pracownik zbierał dane przez całą dobę. Przeważnie monitoring odbywa się o określonych godzinach, przez co można pominąć istotne zmiany w zużyciu energii. Warto również wziąć pod uwagę kwestię finansową – roczne koszty zatrudnienia pracownika z pewnością przewyższają wydatki związane z systemem automatycznej akwizycji danych.

Automatyczne systemy monitoringu

Automatyczne systemy monitoringu, przykładowo system IPLAS, to nowoczesna metoda analizy zużycia energii w przedsiębiorstwie. Tego typu rozwiązania wykorzystują zaawansowane czujniki, liczniki energii i kompleksowe oprogramowanie do zbierania, przetwarzania i analizy gromadzonych danych o poborze energii w zakładzie produkcyjnym.

 

Automatyzacja procesu analizy zużycia energii niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim monitoring realizowany za pomocą systemów jest niezwykle precyzyjny. Dzięki informacjom dostarczanym na bieżąco, właściciele zakładów mogą szybko reagować na zmiany w zużyciu energii, identyfikując potencjalne problemy i wprowadzając niezbędne korekty.

 

Nowoczesne systemy są tworzone z myślą o wygodzie i czasie osób zarządzających. Dlatego zbierane dane są przedstawiane w formie wykresów, tabel lub innych form wizualizacji, dzięki czemu nie trzeba tracić zasobów na interpretację informacji.

 

W związku z tym, że automatyczne systemy do monitoringu to kompleksowe rozwiązania, wymagają one na początku większych nakładów finansowych niż ręczne metody. W celu stworzenia systemu dopasowanego do potrzeb zakładu niezbędne jest przeprowadzenie dokładnego audytu obecnej sytuacji firmy, co dodatkowo wpływa na koszt przedsięwzięcia. Jednak warto podkreślić, że systemy do monitoringu to pewna forma inwestycji. Nowoczesne rozwiązanie szybko dostarczy rzetelne dane, dzięki którym przedsiębiorca będzie mógł zidentyfikować źródło lub nawet źródła oszczędności. Poza tym wdrożone rozwiązania pozostają w zakładzie na długi czas, pozwalając na wydajne szukanie oszczędności.

Użycie technologii IoT do zbierania danych

Jeśli chcesz, aby zbieranie danych dotyczących zużycia energii było jeszcze bardziej precyzyjne, warto rozważyć wykorzystanie technologii określanej jako Internet Rzeczy (IoT). Polega ona na połączeniu różnych urządzeń i czujników z internetem, co umożliwia zdalny dostęp i monitorowanie danych. 

 

Stosowanie technologii IoT jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, którym zależy na kompleksowej optymalizacji zarządzania produkcją, a nie tylko na pobieraniu danych dotyczących zużycia energii. IoT można bowiem zintegrować z innymi systemami, które będą monitorować każdy obszar zakładu produkcyjnego. To pozwoli wyeliminować najsłabsze i najmniej opłacalne ogniwa, co umożliwi generowanie kolejnych oszczędności.

Strategia optymalizacji zużycia energii

Odpowiednio przemyślana strategia optymalizacji zużycia energii powinna się opierać przede wszystkim na rzetelnych danych uzyskanych na skutek monitorowania poboru prądu na każdym etapie produkcji. To na podstawie tych informacji można zidentyfikować obszary, w których następuje nadmierne zużycie energii. Mając tę wiedzę, właściciele są w stanie wdrożyć działania mające na celu redukcję strat energetycznych. 

 

Kolejnym czynnikiem skutecznej strategii są zaawansowane technologie, np. systemy automatyzacji oraz sterowania. Te innowacyjne rozwiązania pozwalają na optymalizację pracy maszyn i urządzeń poprzez regulowanie ich pracy w zależności od aktualnych warunków produkcyjnych. Dzięki temu można uniknąć niepotrzebnego zużycia energii w okresach niskiej aktywności produkcyjnej.

 

Niezwykle ważną czynnością są również regularne przeglądy techniczne wszystkich maszyn oraz urządzeń używanych w zakładzie przemysłowym. Każda awaria to przestój, który generuje straty dla przedsiębiorstwa. Systemy do monitorowania produkcji analizują stan wszystkich urządzeń i w przypadku wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości wskażą w generowanym raporcie, że należy dokonać przeglądu konkretnej części lub całej maszyny. Regularne przeglądy techniczne oraz utrzymanie urządzeń w dobrym stanie technicznym to kluczowe czynniki w procesie minimalizacji strat energetycznych wynikających z niesprawności lub nieoptymalnej pracy maszyn.

System monitoringu zużycia energii elektrycznej (IPLAS)

Kompleksowy system monitorowania produkcji oraz zużycia energii elektrycznej IPLAS to rozwiązanie, które umożliwi unowocześnienie Twojego zakładu. Dzięki zaawansowanemu narzędziu będziesz mieć stały dostęp do najważniejszych danych, które na samym początku współpracy wspólnie określimy. 

 

System IPLAS nie tylko zbiera i przetwarza kluczowe informacje o Twoim przedsiębiorstwie, ale, co niezwykle istotne, umieszcza je na czytelnych wizualizacjach. Tabela, wykres, mapa synoptyczna – to Ty wybierasz, jaki sposób mają być przedstawione dane. Za pomocą intuicyjnej wizualizacji szybko podejmiesz odpowiednie decyzje, dzięki którym udoskonalisz procesy produkcyjne realizowane w Twojej fabryce.

 

W wizualizacjach tworzonych przez system IPLAS będziesz miał także stały dostęp do wszystkich źródeł zużywających energię elektryczną. Monitorowanie tych danych przez całą dobę to gwarancja transparentności i rzetelnych informacji, na podstawie których skutecznie zidentyfikujesz urządzenia i obszary w Twoim zakładzie przyczyniające się w największym stopniu do niemałych rachunków. 

 

Zwiększ wydajność swojego przedsiębiorstwa i skutecznie zmniejsz zużycie energii elektrycznej dzięki zaawansowanemu systemowi IPLAS!

customer-service
Czy tak będzie u Ciebie?IPLAS nie rozwiąże problemów, wpływających na niską wydajność produkcji za Ciebie, ale precyzyjnie wskaże miejsca ich występowania i czas trwania. Dzięki właściwej analizie danych, będziesz mógł podjąć działania, ukierunkowane na zlokalizowane problemy i finalnie poprawić wydajność procesu produkcyjnego.
Telefon

+48 883 366 717