W jaki sposób możesz wizualizować dane w systemie MES? Monika 2024-01-18

W jaki sposób możesz wizualizować dane w systemie MES?

Blog

Wstęp

System MES dopasowany do potrzeb konkretnego zakładu produkcyjnego to niezwykle praktyczne rozwiązanie. Pozwala w czasie rzeczywistym śledzić wszystkie procesy odbywające się na linii produkcyjnej, a dodatkowo, jeśli system zidentyfikuje niepokojące dane, zaalarmuje o tym w raporcie i wskaże, jakie kroki należy podjąć, aby nie dopuścić do przestoju czy awarii. Kolejna, niekwestionowana zaleta systemu MES to możliwość wizualizacji danych w taki sposób, jaki preferuje użytkownik. Decydując się na system IPLAS możesz wybrać, jak będą prezentowane najważniejsze dane dla Twojej firmy – tak, aby ich interpretacja i analiza była szybkim oraz intuicyjnym procesem.

Jakie są możliwości wizualizacji danych w systemie MES? Odpowiedź znajdziesz w dzisiejszym artykule!

cropped-LI-copy-8.png

Znaczenie wizualizacji danych w systemie MES

W dzisiejszym dynamicznym środowisku przemysłowym skomplikowane procesy produkcyjne wymagają odpowiedniego zarządzania, a kluczem do ich skutecznej weryfikacji jest właściwa interpretacja danych. W tym kontekście wizualizacja danych w systemie MES (Manufacturing Execution System) staje się kluczowym narzędziem, które nie tylko ułatwia monitorowanie, ale także istotnie wpływa na efektywne zarządzanie produkcją.

 

 1. Ułatwienie monitorowania procesów

Wizualizacja danych w systemie MES umożliwia natychmiastowy dostęp do kluczowych informacji na temat różnych etapów produkcji. Graficzne przedstawienie danych, za pomocą np. wykresów, diagramów czy map cieplnych, pozwala na śledzenie postępów produkcji oraz identyfikowanie potencjalnie problematycznych obszarów. Operatorzy i managerowie działów mogą błyskawicznie zareagować i uchronić zakład przed stratami oraz przestojami.

 

 1. Poprawa efektywności operacyjnej

Przejrzysta wizualizacja danych w systemie MES pomaga w identyfikacji trendów i wzorców w procesach produkcyjnych. Dzięki temu zarządzanie operacjami staje się bardziej precyzyjne, a dostęp do rzetelnych danych umożliwia optymalizację wydajności.

 

 1. Skrócenie czasu reakcji

Wizualizacja danych w systemie MES skraca czas reakcji na zmiany w produkcji. Dzięki natychmiastowemu dostępowi do informacji decydenci mogą szybko dostosować strategię działania w przypadku awarii, opóźnień lub innych nieprzewidzianych zdarzeń. To z kolei minimalizuje ryzyko wystąpienia przerw w produkcji i pozwala utrzymać płynność procesów.

 

 1. Optymalizacja procesów decyzyjnych

Przejrzysta wizualizacja danych wspiera procesy decyzyjne, umożliwiając lepsze zrozumienie złożonych relacji między różnymi czynnikami produkcyjnymi. Managerowie działów są w stanie podejmować trafne decyzje, oparte na aktualnych i kompleksowych danych. To z kolei przekłada się na zwiększenie precyzji planowania, optymalizację zasobów oraz poprawę efektywności ogólnego procesu produkcyjnego.

Techniki i narzędzia wizualizacji danych w MES

Aby system MES był w pełni funkcjonalny, warto dostosować generowane przez niego wizualizacje danych pobieranych z linii produkcyjnej pod preferencje operatorów oraz managerów. Poniżej znajdziesz listę możliwości graficznego przedstawienia danych w systemie MES. 

1. Pulpity nawigacyjne

Na czym to polega? 

Pulpity nawigacyjne to interaktywne panele prezentujące kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) oraz inne informacje związane z produkcją. Pozwalają na personalizację widoków, umożliwiając każdemu użytkownikowi dostęp do istotnych danych w intuicyjny sposób.

Zalety:

 • szybki dostęp do ważnych informacji, 
 • łatwa analiza KPI, 
 • personalizacja w zależności od roli użytkownika.

2. Wykresy Gantta

Na czym to polega?

Wykresy Gantta są doskonałym narzędziem do przedstawiania harmonogramów produkcji, zadań i ich zależności czasowych. Pozwalają na klarowną wizualizację sekwencji działań oraz śledzenie postępu prac.

Zalety:

 • jasna reprezentacja harmonogramów, 
 • identyfikacja krytycznych ścieżek, 
 • optymalne planowanie zadań.

3. Wykresy kontroli procesu (SPC – Statistical Process Control)

Na czym to polega?

Wykresy kontroli procesu pozwalają na monitorowanie stabilności i zgodności procesów produkcyjnych. Przy użyciu statystyki umożliwiają szybkie wykrywanie odchyleń od normy i podejmowanie działań naprawczych.

Zalety:

 • identyfikacja niestabilności procesów, 
 • minimalizacja ryzyka wytwarzania wadliwych produktów, 
 • poprawa jakości procesów odbywających się na linii produkcyjnej.

4. Mapy cieplne

Na czym to polega?

Mapy cieplne w systemie MES prezentują dane w sposób graficzny, gdzie intensywność kolorów odzwierciedla wartości numeryczne. Wykorzystywane są do analizy konkretnych obszarów, identyfikacji wzorców i trendów.

Zalety:

 • szybkie zauważanie obszarów problematycznych, 
 • identyfikacja trendów, 
 • intuicyjna analiza danych porównawczych.

5. Grafiki 3D

Na czym to polega?

Grafiki 3D umożliwiają trójwymiarową reprezentację obiektów, maszyn, czy całych linii produkcyjnych. Wykorzystywane są do wirtualnej wizualizacji procesów, co ułatwia zrozumienie relacji przestrzennych.

Zalety:

 • lepsze zrozumienie układu przestrzennego, 
 • identyfikacja potencjalnych konfliktów, 
 • wizualizacja kompleksowych struktur.

Wpływ wizualizacji na procesy decyzyjne w produkcji

Wizualizacja danych pochodzących z procesów produkcyjnych nie tylko dostarcza informacji kluczowych z perspektywy firmy, ale również rewolucjonizuje procesy decyzyjne, umożliwiając szybkie rozpoznawanie problemów oraz identyfikację trendów. Jak wizualizacja danych wpływa na procesy decyzyjne w produkcji?

 

Śledzenie danych w czasie rzeczywistym

Wizualizacja dostarcza szybki i kompleksowy przegląd kluczowych wskaźników wydajności, stanu produkcji oraz zasobów na bieżąco. Decydenci mogą błyskawicznie ocenić aktualną sytuację i zidentyfikować obszary wymagające natychmiastowej uwagi.

 

Szybka identyfikacja problemów

Dzięki wizualizacjom danych operatorzy oraz managerowie mogą szybko zauważyć nawet najmniejsze odchylenia od normy, problemy produkcyjne czy inne anomalie. To umożliwia szybką reakcję i minimalizuje ryzyko negatywnych skutków dla produkcji.

 

Śledzenie trendów i podejmowanie proaktywnych działań

Wizualizacja danych ułatwia monitorowanie trendów w produkcji. Decydenci mają zdolność przewidywania potencjalnych wyzwań, co umożliwia podejmowanie proaktywnych działań i adaptację strategii do zmieniających się warunków.

 

Usprawnienie analizy danych

Graficzne przedstawienie danych znacząco ułatwia ich analizę, zwłaszcza w przypadku dużych i złożonych zbiorów informacji. Decydenci są w stanie łatwiej dostrzegać relacje między danymi, co przekłada się na lepsze zrozumienie sytuacji produkcyjnej.

 

Większa transparentność = lepsza współpraca

Dostęp do rzetelnych danych zwiększa transparentność procesów produkcyjnych, co przekłada się na budowanie zaufania i lepszą współpracę między zespołami. Decydenci i pracownicy są świadomi celów, do których dąży firma i wyzwań produkcyjnych.

 

Skrócenie cyklu decyzyjnego

Wizualizacja danych eliminuje konieczność przeszukiwania ogromnej liczby raportów oraz tabel. Osoby decyzyjne mogą szybko ocenić sytuację, wyszukując potrzebny raport czy wizualizację za pomocą kilku kliknięć, co umożliwia szybkie podejmowanie kluczowych decyzji.

Integracja wizualizacji danych z innymi systemami

Współpraca różnych systemów w przedsiębiorstwie to kluczowe zagadnienie, jeśli zależy Ci na pełnej optymalizacji procesów produkcyjnych. Integracja wizualizacji danych w MES z innymi systemami, takimi jak ERP (Enterprise Resource Planning), analiza predykcyjna oraz IoT (Internet of Things), przynosi szereg korzyści, umożliwiając holistyczne zarządzanie produkcją.

Integracja z systemem ERP

Wspólna baza danych

Integracja wizualizacji danych w MES z systemem ERP umożliwia korzystanie z jednej wspólnej bazy danych. Informacje dotyczące produkcji, zasobów i planowania są zsynchronizowane, eliminując tym samym pojawienie się ryzyka niezgodności między systemami.

 

Scentralizowane zarządzanie

Decydenci mają dostęp do pełnego zakresu informacji na temat produkcji i zarządzania zasobami, co ułatwia zarządzanie przedsiębiorstwem.

Integracja z analizą predykcyjną

Łączenie zbiorów danych

Integracja z analizą predykcyjną umożliwia korzystanie z rozbudowanych algorytmów przewidywania trendów produkcyjnych. Wizualizacja danych może prezentować wyniki analizy predykcyjnej, wspierając decydentów w podejmowaniu bardziej precyzyjnych decyzji.

 

Automatyzacja procesów decyzyjnych

Integracja systemu MES z analizą predykcyjną działa jako narzędzie, które automatyzuje procesy decyzyjne na podstawie wyników analizy predykcyjnej. Szybka reakcja na przewidywane trendy i wyjątki staje się możliwa dzięki zintegrowanej wizualizacji danych.

Integracja z technologią IoT (Internet of Things)

Monitoring w czasie rzeczywistym

Integracja wizualizacji danych w MES z danymi pochodzącymi z urządzeń IoT – Internet Rzeczy – umożliwia monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym. Działa to jako narzędzie do szybkiego rozpoznawania zmian i awarii, co pozwala na natychmiastowe reagowanie na najmniejsze odchylenia od normy.

 

Zautomatyzowane raportowanie

Dane zebrane z urządzeń IoT mogą być automatycznie wizualizowane w MES, dostarczając decydentom kompleksowej informacji na temat wydajności, jakości i efektywności produkcji.

 

Integracja tych obszarów z wizualizacją danych w MES nie tylko eliminuje bariery informacyjne między różnymi systemami, ale także umożliwia bardziej holistyczne i efektywne zarządzanie produkcją. Decydenci mają dostęp do spójnych, aktualnych danych, co przekłada się na podejmowanie trafniejszych decyzji i efektywniejszą optymalizację procesów produkcyjnych.

IPLAS to system MES, w którym bez problemu dopasujesz pulpit raportowy do specyfiki wszystkich działów w Twojej firmie. To oznacza, że każdy pracownik będzie mieć dostęp do czytelnie przedstawionych danych kluczowych w wykonywanych przez niego czynnościach. Nasz zespół specjalistów porozmawia z Tobą na temat potrzeb Twojego przedsiębiorstwa i podpowie, jakie pulpity raportowe sprawdzą się najlepiej w skuteczniejszym realizowaniu celów biznesowych w zakładzie produkcyjnym.

customer-service
Czy tak będzie u Ciebie?IPLAS nie rozwiąże problemów, wpływających na niską wydajność produkcji za Ciebie, ale precyzyjnie wskaże miejsca ich występowania i czas trwania. Dzięki właściwej analizie danych, będziesz mógł podjąć działania, ukierunkowane na zlokalizowane problemy i finalnie poprawić wydajność procesu produkcyjnego.
Telefon

+48 883 366 717