Monitorowanie produkcji – czym jest i jakie korzyści za sobą niesie? Monika 2023-05-10

Monitorowanie produkcji – czym jest i jakie korzyści za sobą niesie?

Blog

Wstęp

Jeśli jesteś przedsiębiorcą posiadającym zakład produkcyjny, powinieneś przede wszystkim zwracać uwagę na to, w jaki sposób przebiega realizacja produkcji i czy spełnia ona określone standardy. Weryfikacja wymienionych aspektów pozwala na ograniczenie dodatkowych kosztów oraz minimalizuje ryzyko wytwarzania wadliwych produktów. W rzeczywistości niewielu przedsiębiorców jest w stanie wygospodarować czas na tego typu czynności. Wtedy z pomocą przychodzi system do monitorowania produkcji, który na bieżąco zbiera najważniejsze dane z zakładu i przedstawia je w sposób uproszczony i umożliwiający podejmowanie kluczowych decyzji. Dzisiejszy wpis na naszym blogu jest w całości poświęcony zagadnieniu monitorowania procesu produkcji. Sprawdź, co musisz o nim wiedzieć.

cropped-LI-copy-8.png

Wprowadzenie do monitorowania produkcji

Najważniejszym zadaniem systemów dla produkcji, odpowiadających za monitorowanie procesów, jest dostarczanie różnego rodzaju parametrów, dzięki którym przedsiębiorcy mogą wyciągnąć wnioski i modyfikować bądź usprawniać konkretne obszary działania firmy. Wspomniane systemy najczęściej przekazują informacje o stanie procesów produkcyjnych, kondycji używanych urządzeń oraz jakości końcowego produktu.

Metody śledzenia procesów produkcyjnych

Wiesz już, dlaczego zbiera się dane związane z procesami produkcyjnymi mającymi miejsce w zakładach. Jakie są najpopularniejsze metody monitorowania produkcji?

Tradycyjne metody monitorowania

Tradycyjne metody monitorowania procesów w zakładach produkcyjnych opierają się przede wszystkim na ręcznym zbieraniu danych przez pracowników. W praktyce członek zespołu musi codziennie ręcznie zapisywać liczbę wyprodukowanych produktów lub czas, jaki poświęcił na wykonanie danej czynności. W ten sposób zbierane są dane dotyczące wydajności, jakości i czasu pracy. Jednak taka metoda monitorowania produkcji ma wiele wad, takich jak ryzyko popełnienia błędów przy wprowadzaniu danych, brak dostępu do aktualnych informacji oraz brak możliwości dokonania szybkiej analizy i reakcji na problemy. Przy takim sposobie monitorowania produkcji niezwykle łatwo o pomyłkę. Dodatkowo dla przedsiębiorcy generuje on wysokie koszty, ponieważ pracownik musi poświęcić dużo czasu oraz uwagi podczas ręcznego zbierania danych.

Nowoczesne technologie i systemy monitorowania

W związku z wysokim ryzykiem popełniania błędów przy tradycyjnych metodach monitorowania produkcji, zaczęto stosować bardziej nowoczesne i zaawansowane technologicznie systemy. Innowacyjne rozwiązania umożliwiają automatyczne pobieranie i analizowanie danych w czasie rzeczywistym. Służą do tego systemy informatyczne, których poszczególne funkcjonalności są dopasowywane do potrzeb konkretnej firmy. Przykładami nowoczesnych rozwiązań są systemy ERP oraz MES, dzięki którym możliwa jest integracja różnych działów firmy i zbieranie danych na temat wydajności poszczególnych maszyn, pracowników czy całego procesu produkcyjnego.

cropped-LI-copy-8.png

Rejestrowanie danych produkcyjnych

Kluczową rolą systemów do monitorowania produkcji jest bieżące rejestrowanie istotnych, z punktu widzenia przedsiębiorstwa, danych produkcyjnych. Automatyczne gromadzenie tych informacji pozwala zaoszczędzić czas pracowników, który mogą poświęcić na czynności wymagające większej kreatywności, oraz niweluje ryzyko wystąpienia błędów. Jak w praktyce wygląda zbieranie danych przez zaawansowane systemy do monitorowania produkcji?

Zbieranie danych z różnych źródeł

W celu uzyskania pełnego obrazu funkcjonowania konkretnego przedsiębiorstwa niezbędne jest zbieranie danych z jak największej liczby źródeł. Dzięki temu właściciel zakładu produkcyjnego jest w stanie podejmować odpowiednie decyzje, optymalizować koszty oraz skutecznie rozwijać swoją firmę. Oto kilka przykładów źródeł oraz danych, które mogą być zbierane:

 

  • Maszyny – dane, które mogą być zbierane bezpośrednio z maszyn, np. ich wydajność, czas pracy, zużycie energii czy temperatura.
  • Pracownicy – dane dotyczące pracowników, np. czas pracy, ilość wykonanej pracy czy liczby błędów popełnionych podczas produkcji.
  • Magazyn – z magazynu można zbierać informacje na temat stanu zapasów, czasu dostawy czy kosztów związanych z przechowywaniem i transportem produktów.
  • Klienci – dane dotyczące klientów to m.in. liczby zamówień, preferencje dotyczące produktów czy reklamacje.
  • Jakość – informacje na temat jakości produktów mogą pochodzić z różnych źródeł, np. z badań laboratoryjnych, testów wytrzymałościowych czy kontroli jakości na różnych etapach produkcji.
  • Dostawcy – dane na temat dostawców to między innymi ich jakość, terminowość dostaw czy koszty transportu.

 

Jak widzisz liczba źródeł, z których gromadzone są dane, jest całkiem imponująca. Podjęcie decyzji o automatyzacji pobierania tych informacji może prowadzić do oszczędności czasu, a w związku z tym również pieniędzy (optymalizujesz czas pracy pracowników). System IPLAS to innowacyjne narzędzie, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą na bieżąco monitorować istotne dla nich dane, co w efekcie zwiększa wydajność całego zakładu. Nasi specjaliści dopasowują system monitorowania produkcji do indywidualnych potrzeb danej firmy, co czyni go realnym wsparciem dla każdego właściciela przedsiębiorstwa.

cropped-LI-copy-8.png

Analiza danych produkcyjnych

Zbieranie danych to jedna z najważniejszych funkcjonalności oprogramowania do monitorowania produkcji. Jednak równie istotna jest ich trafna analiza, dzięki której przedsiębiorcy mogą wyciągnąć  odpowiednie wnioski i zadecydować o kolejnych działaniach firmy. Nowoczesne systemy przedstawiają dane w taki sposób, by ich interpretacja nie stanowiła problemu i w szybki sposób można było zauważyć obszary firmy wymagające usprawnienia.

 

W systemie IPLAS każdy właściciel firmy może określić, jakie dane są pobierane i w jaki sposób zostaną one przedstawione. Wykres, tabela, a może zupełnie inny rodzaj szablonu? Dzięki naszemu rozwiązaniu możliwe jest zbadanie danych produkcyjnych pod kątem, który będzie kluczowy dla danej firmy w konkretnym momencie.

cropped-LI-copy-8.png

Wdrażanie systemów zarządzania produkcją

Wielu właścicieli firm obawia się momentu przejścia na nowy system dla produkcji. Najwięcej emocji budzi czas, który należy poświęcić na zaadaptowanie się do wprowadzonych zmian. Taka reakcja jest zupełnie naturalna i każda modyfikacja w dotychczasowej rutynie wymaga nakładu energii od wszystkich pracowników, niezależnie od ich stanowiska. Przede wszystkim należy jednak myśleć o okresie transformacji jako o inwestycji – nowe nawyki pozwolą firmie skuteczniej się rozwinąć i w dłuższej perspektywie przyczynią się do gromadzenia oszczędności. 

 

Wprowadzenie nowego oprogramowania do monitorowania produkcji powinno odbywać się stopniowo. Warto położyć nacisk na szkolenia i kursy dla wszystkich członków zespołu, tak aby każdy pracownik zyskał niezbędną wiedzę do wykonywania swoich obowiązków w inny sposób niż dotychczas. Przedsiębiorcy muszą sobie zdawać sprawę z tego, że pomyłki na początkowym etapie zapewne będą się pojawiać. Jednak poprzez naukę na błędach pracownicy z pewnością szybciej wyciągną wnioski i wdrożą konieczne zmiany.

cropped-LI-copy-8.png

Wybór odpowiedniego oprogramowania

Przy wyborze oprogramowania służącego do rejestrowania danych produkcyjnych należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak:

 

  • Wymagania biznesowe – przed wyborem oprogramowania należy określić, jakie cele biznesowe chce się osiągnąć. Na podstawie tych wymagań można postawić na odpowiednie narzędzie, które będzie najlepiej spełniać potrzeby firmy.
  • Funkcjonalność – oprogramowanie powinno mieć wszystkie funkcje potrzebne do monitorowania procesów produkcyjnych, takie jak: zbieranie i analiza danych, wizualizacja informacji oraz automatyzacja procesów.
  • Integracja z innymi systemami – warto, aby nowe narzędzie miało możliwość integracji z innymi systemami, takimi jak systemy ERP czy MES, aby umożliwić kompleksowe zarządzanie produkcją.
  • Dostępność i wsparcie techniczne – ważne jest, aby wybrane oprogramowanie było łatwo dostępne i miało dobry system wsparcia technicznego, który pomoże w razie potrzeby rozwiązać problemy.
cropped-LI-copy-8.png

Korzyści wynikające z monitorowania produkcji

Wybór odpowiedniego systemu do monitorowania produkcji w zakładzie przynosi wiele korzyści dla firmy. Dzięki takiej inwestycji można zwiększyć efektywność produkcji oraz zminimalizować koszty związane z konkretnymi obszarami działalności firmy. Stała kontrola jakości wytwarzanych produktów zmniejsza ryzyko wypuszczenia na rynek wadliwych egzemplarzy. 

 

Nowoczesne systemy monitorowania umożliwiają stałe zbieranie i analizę danych, co pozwala na szybkie wykrycie problemów w procesach produkcyjnych oraz podejmowanie odpowiednich działań korygujących. Oprogramowanie, którego głównym celem jest monitoring zużycia mediów, pozwala na automatyzację procesów produkcyjnych (takich jak transport, magazynowanie oraz kontrola produkcji), co zwiększa wydajność i ogranicza błędy ludzkie. 

 

Co więcej, dzięki wizualizacji kluczowych informacji w czasie rzeczywistym, menadżerowie mają stały wgląd w produkcję i mogą szybko podejmować decyzje. Ostatnia, lecz równie ważna zaleta odpowiednio dobranego systemu do monitorowania produkcji, wiąże się z możliwością zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku, co przyczyni się do osiągnięcia sukcesu biznesowego.

customer-service
Czy tak będzie u Ciebie?IPLAS nie rozwiąże problemów, wpływających na niską wydajność produkcji za Ciebie, ale precyzyjnie wskaże miejsca ich występowania i czas trwania. Dzięki właściwej analizie danych, będziesz mógł podjąć działania, ukierunkowane na zlokalizowane problemy i finalnie poprawić wydajność procesu produkcyjnego.
Telefon

+48 883 366 717