5 pomysłów na to, aby wdrożenie systemu MES było tańsze i szybsze Monika 2023-12-06

5 pomysłów na to, aby wdrożenie systemu MES było tańsze i szybsze

Blog

Wstęp

W niektórych firmach wdrożenie systemu MES (Manufacturing Execution System) może być niemałym wyzwaniem nie tylko pod względem technicznym, ale również proceduralnym oraz logistycznym. Ten rodzaj systemu często jest używany przez firmy do śledzenia i dokumentowania transformowania surowców w gotowe wyroby powstałe na linii produkcyjnej. Nowoczesne rozwiązania umożliwiają wdrożenie systemu MES nawet w niewielkich przedsiębiorstwach, które nie mają ogromnych budżetów, ale ważne jest dla nich ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych. 

Dzisiaj dzielimy się z Wami 5 wskazówkami na to, jak skutecznie obniżyć koszty wdrożenia systemu MES przy jednoczesnym zachowaniu jakości całego procesu. Sprawdź, jak to zrobić!

cropped-LI-copy-8.png

Wybór modułowej architektury systemu MES

Optymalizacja procesów produkcyjnych to kluczowy element skutecznego zarządzania zakładem przemysłowym. W kontekście wdrożenia systemu MES (Manufacturing Execution System) istnieje wiele czynników, które mogą wpłynąć zarówno na koszty, jak i szybkość implementacji. Jednym z kluczowych kroków jest zastosowanie modułowej architektury systemu MES, co umożliwia elastyczne dostosowywanie rozwiązania do bieżących potrzeb firmy oraz łatwą rozbudowę w przyszłości.

 

Modułowa architektura systemu MES otwiera drzwi przed skalowalnymi rozwiązaniami, które można dostosować do specyficznych wymagań i procesów produkcyjnych firmy. Każdy moduł pełni określoną funkcję, co umożliwia selektywne wdrożenie tylko tych elementów, które są niezbędne w danym momencie. To podejście nie tylko redukuje koszty początkowego wdrożenia, ale również pozwala na szybszą integrację systemu MES z istniejącą infrastrukturą zakładu.

Dodatkowo dzięki możliwości wyboru konkretnych modułów, wdrożenie kluczowych funkcji może odbyć się szybko i efektywnie. Firmy nie muszą czekać na pełną konfigurację systemu, mogą za to skoncentrować się na tych obszarach, które przyniosą największe korzyści w najkrótszym czasie.

Wykorzystanie chmurowych rozwiązań i SaaS (Software as a Service)

Przeniesienie systemu MES do chmury przede wszystkim eliminuje potrzebę inwestowania w kosztowną infrastrukturę sprzętową. Firmy nie muszą kupować i utrzymywać własnych serwerów czy systemów magazynowania danych. Zamiast tego opłaty za korzystanie z chmurowego rozwiązania są często oparte na modelu abonamentowym, co pozwala na lepszą kontrolę kosztów.

 

W modelu SaaS dostawcy systemów MES są odpowiedzialni za utrzymanie, aktualizację i zabezpieczenie oprogramowania. Dzięki temu firmy korzystają zawsze z najnowszych funkcji i poprawek bez konieczności angażowania zasobów wewnętrznych w skomplikowane procesy aktualizacyjne. To umożliwia szybkie reagowanie na zmiany w branży i unikanie opóźnień związanych z przestarzałym oprogramowaniem.

Szkolenie i zaangażowanie personelu przed wdrożeniem

Przygotowanie personelu przed wdrożeniem systemu MES jest kluczowe dla efektywnej adaptacji nowych technologii. Wczesne szkolenie nie tylko pomaga pracownikom lepiej zrozumieć korzyści płynące z nowego systemu, ale także minimalizuje opór wobec zmian. Edukacja umożliwia efektywne wykorzystanie funkcji systemu, redukcję błędów w pracy oraz budowanie zaangażowanego zespołu wsparcia wewnątrz firmy. 

 

To także szansa na kształtowanie pozytywnej kultury pracy, dzięki zwiększaniu efektywności i zadowolenia pracowników. Wczesne zaangażowanie pracowników w proces wdrożenia daje im poczucie wpływu na zmiany. Pracownicy, którzy czują, że ich opinie są brane pod uwagę, są bardziej skłonni do akceptacji i współpracy w procesie implementacji, w rezultacie odpowiednie przygotowanie personelu odgrywa kluczową rolę w sukcesie całego procesu wdrożenia systemu MES.

Wybór dostawcy z doświadczeniem w branży i referencjami

Decyzja o wyborze dostawcy systemu MES z doświadczeniem w branży stanowi istotny element sukcesu procesu wdrożenia. Partner z odpowiednim know-how nie tylko przyspieszy implementację, lecz także może znacząco obniżyć koszty operacyjne. 

 

Znalezienie partnera z solidnym doświadczeniem w branży oznacza, że firma może skorzystać z wiedzy eksperckiej w zakresie specyfiki procesów produkcyjnych. Dostawca z referencjami potwierdzającymi udane wdrożenia świadczy o jego zdolnościach do dostarczenia rozwiązań dopasowanych do rzeczywistych potrzeb klienta.

 

Nasz zespół IPLAS zdobył zaufanie klientów dzięki skutecznemu wdrażaniu systemów MES w firmach różnej wielkości. Ogromne doświadczenie naszych specjalistów i pozytywne referencje są świadectwem profesjonalizmu, dzięki czemu gwarantujemy sprawne wdrożenie systemu MES w każdym zakładzie produkcyjnym – zarówno mniejszym, jak i większym. Potrzeby każdego z naszych klientów stawiamy na pierwszym miejscu. Rozumiemy, że każdy zakład posiada inne procedury i cele, do których dąży i właśnie dlatego proponowane przez nas rozwiązania są dostosowywane do charakterystyki współpracującego z nami przedsiębiorstwa

 

Warto podkreślić, że zaufany partner nie tylko dostarcza gotowy system, ale także angażuje się w pełen proces wdrożeniowy, oferując wsparcie, szkolenia i ciągłą opiekę po jego  uruchomieniu, czyli wsparciu powdrożeniowym. Jeśli po wprowadzeniu systemu IPLAS jakiekolwiek kwestie są dla Państwa niejasne, nasz zespół z chęcią rozwieje każdą wątpliwość. To podejście sprawia, że wybór doświadczonego dostawcy staje się strategiczną decyzją, która wpływa na sukces i efektywność całego przedsięwzięcia.

Optymalizacja procesów przed wdrożeniem systemu MES

Przed wdrożeniem systemu MES istotne jest dogłębne zrozumienie i, w miarę możliwości, optymalizacja istniejących już procesów produkcyjnych. Analiza oraz udoskonalenie obecnych praktyk są kluczowym krokiem, dzięki któremu wdrożenie nowego systemu, przykładowo systemu MES, odbywa się płynnie i efektywnie. Poniżej znajdziesz kilka kluczowych zalet z wcześniejszej optymalizacji procesów w Twoim zakładzie przed wprowadzeniem systemu MES.

 

Identyfikacja niedoskonałości

Analiza obecnych procesów umożliwia precyzyjne zidentyfikowanie obszarów, w których można wprowadzić poprawki. To szansa na eliminację zbędnych kroków w późniejszej konfiguracji systemu MES, uniknięcie nieefektywności oraz skoncentrowanie się na kluczowych aspektach produkcji.

 

Dostosowanie systemu do rzeczywistych potrzeb zakładu

Zrozumienie bieżących praktyk produkcyjnych pozwala na dostosowanie systemu MES do konkretnych wymagań firmy. Optymalizacja procesów gwarantuje, że nowe rozwiązanie będzie skoncentrowane na rzeczywistych potrzebach i przyczyni się do poprawy efektywności całego zakładu.

Minimalizacja przerw w produkcji

Udoskonalenie procesów jeszcze przed wdrożeniem systemu MES ogranicza ryzyko wystąpienia zakłóceń w produkcji. Poprawa efektywności i eliminacja błędów wpływa na minimalizację przerw operacyjnych, co jest kluczowe dla płynnego przejścia na nową platformę.

Zaangażowanie personelu

Proces optymalizacji daje pracownikom szansę na uczestnictwo w kształtowaniu nowych praktyk. Zaangażowanie personelu w ten sposób ułatwia akceptację zmian, zwiększa zrozumienie potrzeby wprowadzenia nowego systemu MES i sprzyja pozytywnej atmosferze w firmie.

Przygotowanie na wyzwania wdrożeniowe

Zidentyfikowanie potencjalnych problemów w istniejących procesach pozwala na wcześniejsze przygotowanie się na ewentualne wyzwania związane z wdrożeniem systemu MES. To umożliwia bardziej elastyczne reagowanie na ewentualne trudności i skrócenie czasu potrzebnego do dostosowania się do nowego środowiska.

Optymalizacja procesów przed wdrożeniem systemu MES, wybór dostawcy z doświadczeniem i referencjami, a także zaangażowanie personelu to kluczowe elementy, które znacząco wpływają na koszty i czas wdrożenia tego narzędzia. Poprzez wybór modułowej architektury systemu MES oraz korzystanie z chmurowych rozwiązań, firma może dostosować rozwiązanie do bieżących potrzeb, szybko je wdrożyć i obniżyć koszty początkowe. Wszystko to zwiększa efektywność, minimalizuje przerwy w produkcji i umożliwia płynne przejście do nowych standardów, wspierając dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa.

customer-service
Czy tak będzie u Ciebie?IPLAS nie rozwiąże problemów, wpływających na niską wydajność produkcji za Ciebie, ale precyzyjnie wskaże miejsca ich występowania i czas trwania. Dzięki właściwej analizie danych, będziesz mógł podjąć działania, ukierunkowane na zlokalizowane problemy i finalnie poprawić wydajność procesu produkcyjnego.
Telefon

+48 883 366 717