Czy system MES jest dla małych firm? Monika 2023-10-24

Czy system MES jest dla małych firm?

Blog

System MES (Manufacturing Execution System) to oprogramowanie, które wspomaga zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie. System MES integruje się z systemem ERP (Enterprise Resource Planning) i zapewnia aktualne i dokładne informacje o stanie procesów produkcyjnych, jakości wyrobów, zużyciu materiałów i energii, wydajności maszyn i pracowników oraz innych aspektach związanych z produkcją.

System MES jest często kojarzony z dużymi firmami, które mają skomplikowane i złożone procesy produkcyjne, wymagające wysokiego poziomu kontroli i optymalizacji. Jednak system MES może być również przydatny dla małych firm, które chcą poprawić swoją konkurencyjność na rynku, zwiększyć efektywność i rentowność produkcji, a także dostosować się do zmieniających się wymagań klientów i przepisów.

W tym artykule przedstawimy główne korzyści, jakie system MES może przynieść małym firmom produkcyjnym, oraz wskażemy wyzwania i czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze i wdrożeniu systemu MES.

Jakie są korzyści systemu MES dla małych firm?

 • Poprawa jakości produktów i usług

System MES monitoruje i rejestruje wszystkie parametry procesów produkcyjnych, takie jak temperatura, ciśnienie, wilgotność, czas cyklu, ilość odpadów itp. Dzięki temu można szybko wykrywać i eliminować wszelkie niezgodności lub błędy, które mogłyby wpłynąć na jakość produktów lub usług. 

System MES pozwala również na śledzenie pochodzenia i historii każdego produktu lub partii produktów, co ułatwia weryfikację ich zgodności ze specyfikacjami klientów lub normami jakościowymi. Ponadto system MES umożliwia gromadzenie i analizę danych dotyczących jakości produktów i usług, co pozwala na identyfikację obszarów do poprawy i wdrażanie działań korygujących lub zapobiegawczych.

 • Zwiększenie efektywności i wydajności produkcji

System MES automatyzuje i synchronizuje wiele procesów produkcyjnych, redukując czas przestojów, opóźnień, czy nadmiernego zużycia zasobów. System MES zapewnia również lepszą widoczność i kontrolę nad stanem zapasów materiałów i produktów gotowych, co pozwala na optymalizację planowania produkcji i zamówień. 

System MES wspiera decyzje dotyczące alokacji zasobów ludzkich i maszynowych, dzięki czemu można lepiej wykorzystać ich potencjał i zdolności. System MES umożliwia również zbieranie i analizowanie danych dotyczących efektywności i wydajności produkcji, co pozwala na określenie wskaźników kluczowej wydajności (KPI) i monitorowanie ich realizacji.

 • Zwiększenie elastyczności i zdolności adaptacyjnych

System MES ułatwia wprowadzanie zmian w procesach produkcyjnych, takich jak zmiana asortymentu produktów, parametrów technologicznych, ilości produkowanych jednostek itp. 

Dodatkowo system MES pozwala na szybsze reagowanie na zmiany popytu lub preferencji klientów, dzięki czemu można dostosować ofertę produktową do ich potrzeb i oczekiwań. System MES wspomaga dostosowywanie się do zmian w otoczeniu regulacyjnym lub rynkowym, takich jak nowe normy jakościowe, wymagania środowiskowe, ceny surowców itp.

Jakie są wyzwania i czynniki do rozważenia przy wyborze i wdrożeniu systemu MES dla małych firm?

System MES jest inwestycją, która wymaga nie tylko nakładów finansowych, ale również zaangażowania czasu, personelu i zmian organizacyjnych. Dlatego małe firmy produkcyjne powinny dokładnie przeanalizować swoje potrzeby, cele i możliwości przed podjęciem decyzji o wyborze i wdrożeniu systemu MES. Niektóre z ważnych aspektów, które należy wziąć pod uwagę, to:

 • Koszt i zwrot z inwestycji

System MES może być kosztowny w zakupie i utrzymaniu, dlatego należy dokładnie ocenić, czy jego korzyści przewyższają koszty. Należy również uwzględnić koszty związane z integracją systemu MES z innymi systemami informatycznymi, takimi jak system ERP, systemy sterowania procesami, systemy magazynowe itp. Ponadto należy uwzględnić koszty związane ze szkoleniem personelu, dostosowaniem procesów produkcyjnych i organizacyjnych oraz ewentualnymi problemami technicznymi lub operacyjnymi. Aby ocenić zwrot z inwestycji (ROI) systemu MES, należy określić kryteria i wskaźniki pomiaru jego wpływu na jakość, efektywność, rentowność i konkurencyjność produkcji.

 • Dostosowanie do specyfiki firmy i branży

System MES powinien być dopasowany do charakteru i wymagań firmy oraz branży, w której działa. Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, które pasowałoby do każdego rodzaju produkcji. Dlatego należy wybrać system MES, który oferuje odpowiednie funkcjonalności, interfejsy i parametry dla danego typu produktów, procesów, maszyn, pracowników itp. Należy również sprawdzić, czy system MES jest zgodny ze standardami i normami branżowymi oraz czy jest łatwo skalowalny i aktualizowany.

 • Dostawca i partner systemu MES

Wybór dostawcy i partnera systemu MES jest kluczowy dla sukcesu projektu. Należy wybrać dostawcę i partnera, którzy mają doświadczenie i kompetencje w zakresie systemów MES oraz znają specyfikę firmy i branży. Należy również sprawdzić referencje i opinie innych klientów oraz warunki umowy i gwarancji. Ważne jest również utrzymanie dobrej komunikacji i współpracy z dostawcą i partnerem systemu MES na każdym etapie projektu: od analizy potrzeb, przez projektowanie i wdrożenie systemu MES, po wsparcie techniczne i serwisowe.

Podsumowanie

System MES (Manufacturing Execution System) jest zaawansowanym narzędziem informatycznym, które może przynieść wiele korzyści małym firmom produkcyjnym. Oferuje wsparcie w zakresie poprawy jakości, efektywności, rentowności i konkurencyjności produkcji. Niemniej jednak, jest to inwestycja, która wymaga starannego przygotowania i realizacji.

Dlaczego Iplas?

Przed podjęciem decyzji o wyborze i wdrożeniu systemu MES, małe firmy produkcyjne powinny dokładnie przeanalizować swoje potrzeby, cele i możliwości. Istotne jest zwrócenie uwagi na aspekty takie jak koszt i zwrot z inwestycji, dostosowanie do specyfiki firmy i branży oraz wybór odpowiedniego dostawcy i partnera systemu MES.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na system Iplas, który wydaje się być atrakcyjnym rozwiązaniem dla małych firm ze względu na konkretne cechy:

 • Kwestie ekonomiczne: System Iplas oferuje rozwiązanie w wersji chmurowej. Dzięki temu małe firmy mogą korzystać z zaawansowanego narzędzia bez konieczności ponoszenia dużych kosztów początkowych, takich jak zakup licencji czy serwera.
 • Modułowość: Iplas pozwala na dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb firmy. Możliwość wdrożenia określonych modułów, takich jak moduł monitorowania energii, sprawia, że firmy mogą wybierać tylko te funkcje, które są dla nich najbardziej potrzebne.
 • Wsparcie i doradztwo: Z doświadczenia wynika, że firmy często potrzebują wsparcia zarówno w fazie wdrażania, jak i po jego zakończeniu. Iplas nie tylko dostarcza system, ale również oferuje pełne wsparcie w procesie wdrożenia, szkolenia dla pracowników i konsultacje pozwalające na optymalizację systemu w przyszłości.
 • Skalowalność: Dla rozwijających się firm ważna jest możliwość rozbudowy i modyfikacji systemu w miarę wzrostu i zmieniających się potrzeb. System Iplas pozwala na łatwe skalowanie, co oznacza, że firma nie musi inwestować w nowy system w miarę jej rozwoju.
 • Integracja z innymi systemami: Dzięki otwartym interfejsom API, Iplas można łatwo zintegrować z innymi systemami używanymi w firmie, takimi jak systemy ERP czy CRM. To zapewnia płynny przepływ informacji i maksymalizuje wydajność operacyjną.

System Iplas to inwestycja w przyszłość dla małych firm produkcyjnych. Jego modułowość, ekonomiczne korzyści i wsparcie czynią go idealnym wyborem dla tych, którzy chcą wprowadzić innowacje w swojej produkcji, zwiększyć efektywność i konkurencyjność na rynku. 

customer-service
Masz pytania?
Chciałbyś zobaczyć Czym jest IPLAS?

Zadzwoń lub napisz do nas i opowiedz o problemach i potrzebach Twojej firmy!