Jak IPLAS rozwiązał problem niskiej wydajności w firmie BMZ Poland? Monika 2022-10-22

Jak IPLAS rozwiązał problem niskiej wydajności w firmie BMZ Poland?

Blog

BMZ Poland

Firma zajmująca się produkcją baterii, akumulatorów do elektronarzędzi, rowerów elektrycznych, samochodów i autobusów. Produkcja w BMZ Poland obejmuje wiele różnych projektów, realizowanych na liniach składających się z kilku/kilkunastu stanowisk (obsługiwanych ręcznie przez pracowników), stanowiących potok produkcyjny, kończący się wyprodukowaniem i kontrolą jakości gotowego wyrobu lub półproduktu.

znak-zapytania.svg

PROBLEM: zbyt niska wydajność produkcji / niepełne wykorzystanie dostępnych w procesie produkcyjnym zasobów.

Klient próbował rozwiązać problem niskiej wydajności przez weryfikację założonych optymalnych czasów cyklu czy zmiany liczności brygady na linii, jednak wyniki były nadal niezadowalające.

Wyobraź sobie duże akwarium pełne nieszczelności – by zachować odpowiedni poziom wody, musisz ją ciągle dolewać. Tak było w tym przypadku. Klient musiał wkładać ogrom wysiłku, by zachować produkcję na poziomie, który był opłacalny. Więcej wkładanych zasobów, choćby ludzkich, nie oznaczało zwiększenia wydajności. Trzeba było to zmienić!

ROZWIĄZANIE: wdrożenie systemu monitoringu i optymalizacji produkcji IPLAS.

Wdrożony system IPLAS pozwolił na dokładną obserwację tego, co dzieje się na liniach produkcyjnych. Dzięki akwizycji danych z testerów gotowych wyrobów, uruchomiliśmy raportowanie w czasie rzeczywistym, które prezentowało na bieżąco postęp i wskaźniki wydajnościowe procesu.1

Klient mógł trafnie zlokalizować miejsca występowania problemów, czas ich trwania, a wreszcie wskazać przyczyny, co umożliwiło podjęcie właściwych kroków w optymalizacji całego procesu. Obecnie wydajność godzinowa i przestoje na jednej z wybranych linii przedstawia się następująco:

customer-service
Czy tak będzie u Ciebie?IPLAS nie rozwiąże problemów, wpływających na niską wydajność produkcji za Ciebie, ale precyzyjnie wskaże miejsca ich występowania i czas trwania. Dzięki właściwej analizie danych, będziesz mógł podjąć działania, ukierunkowane na zlokalizowane problemy i finalnie poprawić wydajność procesu produkcyjnego.
Telefon

+48 883 366 717