Demo

IPLAS to system integracji, analizy i wizualizacji danych pochodzących z linii produkcyjnych dostępny w chmurze. Odczytuje dane m.in. z serwerów OPC i dokonuje ich przetworzenia. Wyniki udostępniane są w postaci raportów, wskaźników (OEE, OPE), map i alarmów.

Możliwość ciągłego monitoringu produkcji poprzez stały dostęp do wiedzy wypracowanej na podstawie zintegrowanych danych pobieranych z linii produkcyjnych.

Dane są przechowywane i przetwarzane w chmurze, dzięki czemu Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z rozbudową infrastruktury IT. Możliwe jest jednak także ulokowanie całej instalacji systemu IPLAS u Kienta.

Cena dostępu do systemu IPLAS zależy od ...

IPLAS zapewnia obsługę różnorodnych źródeł danych, z których dane mogą być pobierane do systemu. Obecnie obsługuje serwery OPC DA (COM, DCOM), OPC UA, bazy danych, WebServices, pliki: XML, Excel, CSV.

Zarządzanie oraz monitoring kanałów przesyłania danych. Tworzenie procesów przetwarzania danych w celu wypracowania wiedzy. Raportowanie wyników w postaci: tabel, wykresów, mierników, pulpitów raportowych, map synoptycznych, alarmów, trendów. System autoryzacji i autentykacji.

Stała dostępność dzięki chmurze, elastyczność, bezpieczeństwo, dopasowanie do potrzeb Klienta, własne procesy ETL, rozbudowane możliwość integracji i analizy danych. Zaawansowane wizualizacje.

IPLAS zapewnia bezpieczeństwo przesyłania, przetwarzania i przechowywania danych za pomocą najnowszych mechanizmów szyfrowania i certyfikacji.

Nasze rozwiązania wspierają obecnie

Instalacje chmurowe

Instalacje on-premise