Zarządzanie zasobami – analiza zużycia wody w procesach produkcyjnych Monika 2023-10-18

Zarządzanie zasobami – analiza zużycia wody w procesach produkcyjnych

Blog

Ograniczenie zużycia wody w procesach produkcyjnych odbywających się w zakładach z różnych branż staje się jedną z najważniejszych inicjatyw w środowisku przemysłowym. Przede wszystkim ze względu na dobro środowiska naturalnego, ale także w celu obniżenia rachunków. Stawki za wodę ciągle rosną, a to również przyczynia się do wzrostu cen ścieków. Dowiedz się więcej o nowoczesnych rozwiązaniach umożliwiających monitorowanie zużycia wody w przedsiębiorstwie i skutecznie obniż opłaty za media!

Wprowadzenie do zależności między zużyciem wody a produkcją

Zużycie wody w procesach produkcyjnych stanowi nieodłączny element współczesnych przedsiębiorstw, mających na celu efektywną produkcję. Woda odgrywa kluczową rolę w wielu dziedzinach przemysłu – od produkcji żywności, przez przemysł chemiczny, aż po energetykę. Jej znaczenie polega nie tylko na dostarczaniu surowca do wielu procesów, ale również na utrzymaniu odpowiednich warunków i parametrów produkcyjnych. Woda jest wykorzystywana do chłodzenia maszyn i urządzeń, jako składnik w wielu reakcjach chemicznych oraz do zachowania odpowiedniego poziomu higieny w procesach związanych z produkcją żywności. 

 

Jednak należy pamiętać, że zasoby wodne są ograniczone, a ich nadmierne wykorzystywanie może prowadzić do problemów ekologicznych i społecznych. Dlatego właściwe zarządzanie zużyciem wody staje się coraz bardziej istotne w kontekście zrównoważonego rozwoju i optymalizacji kosztów produkcji. Nowoczesne systemy monitorowania procesów produkcyjnych pozwalają na precyzyjną kontrolę zużycia wody, co przekłada się na zwiększenie efektywności i redukcję wpływu produkcji na środowisko naturalne.

Analiza zużycia wody w różnych sektorach przemysłu

Zużycie wody różni się znacząco w zależności od sektora przemysłu. W sektorze rolniczym ten zasób stanowi główny składnik nawadniania pól i hodowli zwierząt. W przemyśle chemicznym i energetycznym woda jest wykorzystywana do chłodzenia i transportu różnych substancji. Z kolei sektor spożywczy intensywnie korzysta z wody podczas produkcji żywności i napojów. W branży wydobywczej oraz przetwórstwa surowców naturalnych woda odgrywa kluczową rolę w procesach produkcji. Natomiast w sektorze technologicznym jest istotnym czynnikiem w produkcji mikroelektroniki i elektroniki konsumenckiej. W związku z różnicami w wykorzystaniu wody monitorowanie i efektywne zarządzanie jej zużyciem to niezbędne działania dla zrównoważonego rozwoju w każdym z wymienionych sektorów.

Metody pomiaru i monitorowania zużycia wody w produkcji

Jednym z największych błędów zakładów produkcyjnych jest niezbieranie danych na temat ilości zużywanej wody oraz dokładnych miejsc jej wykorzystania. Jakie są najpopularniejsze sposoby monitorowania wykorzystywania zasobów wodnych w przedsiębiorstwie?

 

 • Liczniki wody. Instalacja liczników wody na głównych źródłach i punktach zużycia w zakładzie pozwala na ciągłe śledzenie ilości zużywanej wody. Nowoczesne liczniki wody są coraz bardziej zaawansowane i mogą być odczytywane zdalnie.

 • Platformy IoT (Internet of Things). Wykorzystanie urządzeń IoT do monitorowania zużycia wody umożliwia zbieranie danych z różnych źródeł, takich jak czujniki przepływu, poziomu i jakości wody. Te informacje mogą być przekazywane do chmury, gdzie są analizowane i udostępniane w formie raportów.

 • Zintegrowane systemy zarządzania. Integrowanie danych dotyczących zużycia wody z innymi danymi produkcyjnymi, takimi jak zużycie energii czy materiałów, pozwala na bardziej kompleksową analizę efektywności produkcji i identyfikowanie obszarów do optymalizacji.

Praktyczne strategie do zmniejszania zużycia wody w produkcji

W zależności od profilu działalności konkretnego zakładu produkcyjnego istnieje szereg strategii oraz rozwiązań, które można zaimplementować, aby efektywnie wykorzystywać i zarządzać zasobami wodnymi.

 

 • Optymalizacja procesów 
 • Analiza procesów produkcyjnych i identyfikacja obszarów, gdzie zużywana jest duża ilość wody, pozwala na ich optymalizację. Poprzez usprawnienie technik i procedur można zmniejszyć zużycie wody, a co za tym idzie, również rachunki.
 • Recyrkulacja wody 
 • Wykorzystanie systemów recyrkulacji wody pozwala na wielokrotne wykorzystanie wody w procesach produkcyjnych, zamiast jej jednorazowego zużycia. To efektywny sposób na ograniczenie ilości zasobów potrzebnych do funkcjonowania zakładu.
 • Technologie oszczędzające wodę 
 • Inwestycje w nowoczesne technologie, takie jak zaawansowane systemy chłodzenia czy sprzęt oszczędzający wodę, mogą znacząco obniżyć zużycie tej cennej substancji.
 • Monitorowanie i kontrola 
 • Wdrożenie systemów monitorowania i kontroli zużycia wody pozwala na śledzenie ilości i jakości wody zużywanej w czasie rzeczywistym. To umożliwia szybką reakcję na awarie lub nadmierne zużycie.
 • Edukacja personelu 
 • Właściwa edukacja pracowników na temat oszczędnego korzystania z wody i zrozumienia jej znaczenia może pomóc w zmniejszeniu niepotrzebnego zużycia.
 • Oszczędność w procesach mycia 
 • W przypadku branż, które wymagają częstych i intensywnych czynności związanych z czyszczeniem, np. przemysł spożywczy, warto inwestować w efektywne systemy mycia, które zużywają mniej wody, ale nadal utrzymują wysoki standard higieny.

Technologie wspierające zrównoważone wykorzystanie wody w przemyśle

System IPLAS to zaawansowane rozwiązanie, które doskonale sprawdzi się zarówno w mniejszym, jak i większym zakładzie produkcyjnym, jeśli ich właściciel chce kontrolować ilość zużywanej wody. Decydując się na IPLAS masz dostęp do interesujących Cię danych – nie musisz ograniczać się jedynie do zasobów wodnych, jednak taka opcja również jest możliwa.

 

Intuicyjne wizualizacje danych pozwolą na sprawne namierzenie urządzeń i obszarów w Twoim zakładzie zużywających największe ilości wody. Dzięki tym informacjom będziesz mógł dobrać odpowiednie strategie mające na celu zmniejszenie wykorzystywanych zasobów tej substancji. Natomiast zaawansowany moduł alarmów i powiadomień umożliwi natychmiastową reakcję na sytuację, w której chwilowe bądź liczone narastająco zużycie wody przekroczy założone progi. Pozwoli to na redukcję strat w przypadku częstych błędów ludzkich takich jak np.: niewyczyszczone filtry, niewłaściwie umieszczone korki czy niezakręcone zawory.

Zaufaj naszemu doświadczeniu i monitoruj kluczowe dane, które wpływają na efektywność i konkurencyjność na rynku Twojego przedsiębiorstwa. Sprawdź, jak IPLAS pomógł zoptymalizować zużycie wody w firmie Press Glass!

customer-service
Czy tak będzie u Ciebie?IPLAS nie rozwiąże problemów, wpływających na niską wydajność produkcji za Ciebie, ale precyzyjnie wskaże miejsca ich występowania i czas trwania. Dzięki właściwej analizie danych, będziesz mógł podjąć działania, ukierunkowane na zlokalizowane problemy i finalnie poprawić wydajność procesu produkcyjnego.
Telefon

+48 883 366 717