Jak IPLAS pomógł zoptymalizować zużycie wody w firmie Press Glass? Monika 2022-10-22

Jak IPLAS pomógł zoptymalizować zużycie wody w firmie Press Glass?

Blog

Press Glass - gigant w przemyśle produkcji

Największy niezależny europejski producent szyb zespolonych dla budownictwa z fabrykami zlokalizowanymi w kilku krajach. System IPLAS wdrożyliśmy w oddziałach w Radomsku, Miętnie, Tczewie, Tychach i Varazdinie (Chorwacja).

Press Glass jest świadomy potrzeby polepszania jakości swoich produktów i optymalizacji zużycia zasobów wykorzystywanych do procesów produkcyjnych. Celem wielu prowadzonych w przedsiębiorstwie działań jest poprawa satysfakcji klientów oraz wpływu firmy na środowisko. Jednym z mediów używanych w procesie produkcji szyb zespolonych jest woda demineralizowana stosowana do mycia szyb. W celu utrzymania właściwej jakości produktów konieczna jest okresowa wymiana wody w myjkach do szyb oraz jej właściwa filtracja.

znak-zapytania.svg

PROBLEM: okresowe nadmierne wykorzystanie wody w procesie produkcji szyb zespolonych, w tym wypadku wody demineralizowanej stosowanej podczas mycia szkła.

Monitorowanie zużycia wody w firmie produkcyjnej

ROZWIĄZANIE: Bieżące monitorowanie zużycia wody do celów technologicznych. Powiadomienia w postaci wiadomości email bądź SMS wysyłanych do wskazanych osób w przypadku, gdy system wykryje nadmierne zużycie medium w założonym oknie czasowym.

W oparciu o infrastrukturę techniczną opracowaną i zainstalowaną przez dział utrzymania ruchu Press Glass, jako autorskie usprawnienie dla dotychczas funkcjonujących linii produkcyjnych, oraz dane zebrane przez przedsiębiorstwo, opracowaliśmy cyfrowy interfejs importujący dane do systemu IPLAS oraz prezentujący je online.

Umożliwiło to płynny monitoring i stały nadzór nad zużyciem wody oraz wczesne powiadomienia działu UR w momentach wykrycia ponadnormatywnego poboru. System informuje o zużyciu za pomocą powiadomienia email wraz ze wskazówkami, jakie czynności należy podjąć, aby usunąć problem.

Zrzuty ekranu z systemu IPLAS obrazujące kontrole punktów pomiarowych w zakładzie w Miętnie:

Przypadek nr 1 – zapchany filtr w stacji filtrującej wodę.

Przypadek nr 2 – operator produkcji nie zamknął zaworu na wyjściu ze zbiornika zasilającego myjkę i woda powoli wylewała się do kanalizacji.

Redukcja kosztów produkcji dzięki monitoringowi zużycia mediów

Efekty połączonego wdrożenia infrastruktury technicznej oraz gromadzenia danych w Press Glass i wdrożenia systemu IPLAS:

  • Redukcja miesięcznego zużycia wody nawet o 60% porównując rok 2019 i 2020. Ogromny wpływ na zmniejszenie kosztów zużycia wody, a jednocześnie ograniczenie negatywnego wpływ fabryki na ekosystem w jakim się znajduje. Zapewnienie odbiorcom produktu o wyższej jakości.
  • Zwiększenie szybkości reakcji działu UR w przypadku sytuacji awaryjnych przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego standardu procesu mycia szyb.
customer-service
Czy tak będzie u Ciebie?IPLAS nie rozwiąże problemów, wpływających na niską wydajność produkcji za Ciebie, ale precyzyjnie wskaże miejsca ich występowania i czas trwania. Dzięki właściwej analizie danych, będziesz mógł podjąć działania, ukierunkowane na zlokalizowane problemy i finalnie poprawić wydajność procesu produkcyjnego.
Telefon

+48 883 366 717