Jak mierzyć efektywność produkcji? Monika 2022-12-06

Jak mierzyć efektywność produkcji?

Blog

Jednym z celów każdego przedsiębiorstwa jest systematyczne zwiększanie dochodów. Im więcej firma zarobi, tym bardziej może się rozwinąć, np. poprzez zwiększanie kompetencji pracowników wysyłając ich na szkolenia lub dzięki inwestycji w nowsze i bardziej zaawansowane urządzenia. Prawdziwym wyzwaniem jest jednak osiągnięcie wymienionego wyżej celu.

W przypadku firm produkcyjnych jednym ze sposobów jest podejmowanie działań, dzięki którym efektywność produkcji będzie się zwiększać. Jak to osiągnąć? Między innymi poprzez optymalizację organizacji pracy pracowników i maszyn, budowanie kultury organizacji oraz usprawnienie komunikacji i przepływu informacji w firmie. 

Wszystkie z wymienionych elementów są istotne, jednak równie ważne jest umiejętne mierzenie postępu, w sytuacjach, w których jest to możliwe. Jednym ze wskaźników efektywności produkcji jest współczynnik OEE, ang. Overall Equipment Effectiveness. Z poniższego wpisu dowiesz się, co dokładnie kryje się pod tą nazwą i jak wprowadzenie tego współczynnika przyczyni się do rozwoju Twojej firmy.

Współczynnik OEE – wzór na obliczenie

Jednym z najlepszych narzędzi służących do mierzenia efektywności procesów produkcyjnych, w których występują maszyny, jest współczynnik OEE, czyli wskaźnik efektywności ich wykorzystania. OEE jest przez wielu specjalistów uznawany za kluczowy wskaźnik efektywności produkcji w zakładach.

Współczynnik OEE oblicza się poprzez iloczyn trzech czynników, które są wyrażane w ujęciu procentowym. Są to następujące wskaźniki:

 • Dostępność (AV) – określa, w jakim stopniu wykorzystano planowany czas produkcyjny;
 • Wydajność (PF) – to miernik prędkości procesu, który służy do określenia, czy produkcja przebiega zgodnie z zakładanym czasem;
 • Jakość (Q) – przedstawia stosunek efektywnego czasu poświęconego na realizowanie codziennych zadań przy odrzuceniu czasu „złej jakości” (mogą nim być np. odpady i reklamacje).

Wzór na obliczenie współczynnika OEE to:

OEE = AV x PF x Q x 100%.

Jak zbierać dane do wyznaczenia OEE?

 

Wiesz już, w jaki sposób obliczyć współczynnik OEE. Jak jednak zebrać niezbędne do tej czynności dane? Pierwsze z dostępnych rozwiązań polega na ręcznym wypełnianiu arkuszy, a następnie zliczeniu znajdujących się w nich danych i sporządzeniu odpowiednich wykresów. Ta droga jest niestety obarczona dużym ryzykiem nierzetelności i wymaga regularnej pracy jednej lub nawet kilku osób.

Ratunkiem mogą okazać się programy do zbierania danych. Rola pracownika ogranicza się do wprowadzania liczb do narzędzia, które następnie przetwarza uzyskane informacje. To zdecydowanie lepsza metoda niż ręczne zbieranie danych, jednak nadal istnieje ryzyko wprowadzenia błędnych liczb. W niektórych zakładach mają miejsce sytuacje, kiedy pracownicy zapominają o regularnym zbieraniu danych lub celowo podają błędne wartości, aby poprawić ogólny wynik.

Najbardziej rzetelną i dokładną metodą zbierania danych do obliczenia współczynnika OEE jest pełna automatyzacja. System IPLAS to doskonałe rozwiązanie, które dopasowywane jest do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Z naszym rozwiązaniem możesz na bieżąco śledzić aktualne wartości lub korzystać z zaawansowanych modeli analitycznych, obejmujących dane historyczne, graniczne wartości, a nawet umożliwiających analizę predykcyjną.

Jak interpretować wyniki OEE?

Wynik, który otrzymasz po obliczeniu wskaźnika OEE pokazuje w stopniu procentowym, na jakim poziomie plasuje się efektywne wykorzystywanie maszyn w procesie produkcji w Twojej firmie. Jak dokładnie interpretować otrzymane liczby?

 

 • 100% OEE – to wynik doskonały, pokazujący, że produkowane wyroby są najwyższej jakości, jednocześnie tworzone w niezwykle szybkim tempie;
 • 85% OEE – ta wartość jest określana mianem „klasy światowej”, ponieważ mogą się nią pochwalić jedne z czołowych zakładów produkcyjnych. Dla wielu firm ten wynik będzie świetnym celem długoterminowym;
 • 60% OEE – procent, który jest typowy dla dużej liczby przedsiębiorstw. Wskazuje na to, że istnieje pole do poprawy na wielu czynnikach wpływających na wskaźnik efektywności produktu;
 • 40% OEE – ten wynik można często spotkać wśród firm, które dopiero zaczynają pracę nad śledzeniem i poprawą swojej wydajności. Wartość jest niska, jednak łatwo można ją zwiększyć poprzez wprowadzenie kilku podstawowych środków (np. analiza przyczyn przestojów w procesie produkcyjnym).

Jak wykonać analizę przyczyn strat i marnotrawstwa?

 

Uzyskany współczynnik OEE jest wyznacznikiem obecnej sytuacji i realnego celu, do którego może dążyć firma. Po jego określeniu można wykonać analizę przyczyn strat i marnotrawstwa. Dzięki temu zidentyfikowane zostaną najistotniejsze problemy wpływające na poziom efektywności procesu produkcji. Poniżej znajdziesz narzędzia analityczne, które ułatwiają wyżej wymienioną analizę:

 • analiza Waterfall;
 • analiza Pareto;
 • analiza statystyczna;
 • analiza efektywności z wykorzystaniem metody BoB.

Dokładne przeanalizowanie przyczyn problemów, wpływających na niską wartość współczynnika OEE, pozwoli ustalić listę priorytetów zadań do wykonania przez przedsiębiorstwo. Niektóre z nich mogą być zrealizowane od razu, a inne rozwiązania wymagają czasu w celu ich skutecznego wdrożenia. Przykładami działań, które mogą podnieść wartość wskaźnika efektywności produkcji są szkolenia wewnętrzne oraz standaryzacja procesu.

customer-service
Masz pytania?
Chciałbyś zobaczyć Czym jest IPLAS?

Zadzwoń lub napisz do nas i opowiedz o problemach i potrzebach Twojej firmy!