Instrukcja: Przetwarzanie danych Monika 2023-09-19
Onboarding_przetwarzanie

Przetwarzanie danych

Dane są przetwarzane w czasie rzeczywistym, tak aby uzyskać z nich użyteczne informacje, służące do analizy i kontrolowania produkcji.

Co więcej – nie musisz znać języków programowania, by samodzielnie tworzyć procesy przetwarzania i wydobywać z danych to, co dla Ciebie i Twojego zakładu najważniejsze – pomoże Ci w tym intuicyjny kreator ETL.

Instrukcja

Tworzenie nowego przetwarzania

Aby przetworzyć pozyskane dane w menu Przetwarzanie danych należy wybrać Nowe przetwarzanie. Dostępne są rodzaje przetwarzań:

 • Skrypt konfiguracyjny ETL
 • Przepisanie zmiennych kanału do tabeli w bazie danych
 • Graficzny kreator ETL

Skrypt konfiguracyjny ETL

 1. Nadaj Nazwę przetwarzania – nazwa ta będzie widoczna w Liście przetwarzań.
 2. Możesz umieścić również krótki Opis np. czego dotyczy dane przetwarzanie.
 3. Skrypt opisujący przetwarzanie wpisz w oknie Konfiguracja.
 4. Kliknij Zapisz.

Przepisanie zmiennych kanału do tabeli w bazie danych

 1. Nadaj Nazwę przetwarzania, możesz umieścić również krótki Opis.
 2. Instalacja – wskaż instalację, z której chcesz przetworzyć dane.
 3. Kanał – wybierz z jakiego kanału w tej instalacji chcesz przetwarzać dane.
 4. Serie danych – które dane w kanale chcesz przetworzyć.
 5. Zakres danych – okres czasu, z jakiego dane zostaną zapisane w miejscu docelowym. Okres ten jest liczony zawsze względem ostatnio przekazanych danych.
 6. Baza danych – w przypadku instalacji chmurowej dostępna jest tylko baza wewnętrzna systemu IPLAS. W instalacjach on-premises, może pojawić się zewnętrzna baza klienta, w której mają być zapisywane dane (np. dedykowana dla IPLAS baza MS-SQL)
 7. Miejsce docelowe – to tabela, do której będą zapisywane przetworzone zmienne. Pojedyncza kolumna odpowiada jednej zmiennej. Istnieją dwie opcje wyboru miejsca docelowego:
  wybór istniejącego miejsca docelowego z listy – system wskaże te miejsca, których typy danych w kolumnach odpowiadają typowi otrzymywanych danych z kanału,
 8. nowe miejsce docelowe – utworzenie nowego miejsca z typami danych w kolumnach zgodnych z typami zmiennych ze wskazanego kanału. Nazwy zmiennych będą takie same jak te, które zostały nadane w kanale (nazwy opisowe możesz zmienić w Edycji miejsca docelowego). Możesz również dodać kolejną kolumnę klikając w oknie dialogowym
 9. Przypisz każdą Zmienną do odpowiadającej typowi zmiennej Kolumnie docelowej .
 10. Kliknij Zapisz.

Graficzny konfigurator ETL

1.Nadaj Nazwę przetwarzania – nazwa ta będzie widoczna w Liście przetwarzań.
2.Możesz umieścić również krótki Opis np. czego dotyczy dane przetwarzanie.
3.Strategia przywracania (Dostępne wartości: Brak, minimalny znacznik czasu, maksymalny znacznik czasu, lokalny minimalny znacznik czasu, lokalny maksymalny znacznik czasu).
4.Tryb uruchamiania (Start automatyczny, manualny lub zatrzymany)
5. Elementy do tworzenia przetwarzania tzw. bloczki zostały podzielone ze względu na ich działanie na 4 kategorie:

 • węzły wejściowe,
 • filtry,
 • transformacje,
 • węzły wynikowe.

Wybieramy je klikając w odpowiednią ikonę umieszczoną po lewej stronie obszaru roboczego następnie przeciągamy i upuszczamy wybrany bloczek w obszar roboczy.

Pamiętaj, że każdy proces przetwarzania musi zawierać Kanał wejściowy oraz element w postaci Tabeli wynikowej.

6. Elementy łączymy ze sobą za pomocą strzałek, które prowadzimy od czerwonej kropki jednego do zielonej kropki następnego. Do bloczków takich jak Unia i Łączenie strumieni danych można podłączyć kilka kanałów. Widoczne będą tam wszystkie przychodzące w ramkach zmienne oraz ich typy danych z każdego z podłączonych kanałów.
7. Konfiguracji bloczków można dokonać po kliknięciu w jego lewy górny róg. Opis działania poszczególnych bloczków dostępny jest po kliknięciu w ikonę “i” w prawym górnym rogu obszaru roboczego.
8. Dany element użyty w przetwarzaniu można dowolnie przesuwać po polu roboczym najeżdżając na niego kursorem myszki.

znak-zapytania.svg

Najczęściej zadawane pytania

Węzeł „Kanał wejściowy” służy do wprowadzenia ramek ze zmiennymi do procesu przetwarzania. Pozwala na wybór instalacji, kanału oraz wybranie konkretnych zmiennych. Węzeł jest wymagany w każdym przetwarzaniu.