Działanie systemu IPLAS

Chciałbyś mieć w swoim zakładzie nowoczesny, stabilny, a przede wszystkim maksymalnie użyteczny system do monitoringu i optymalizacji produkcji? Dobrze trafiłeś! 

IPLAS to system, który w bezpieczny sposób dostarcza wiarygodne informacje o monitorowanym procesie produkcji: niezależnie od tego jak bardzo jest on rozproszony geograficznie, jak złożona jest jego budowa i jaki jest charakter gromadzonych danych. Oprogramowanie wykorzystuje najnowszą technologię, aby:

 • gromadzić dane,
 • przetwarzać dane,
 • przechowywać dane,
 • wizualizować i prezentować dane,
 • kontrolować dostęp do danych.

Gromadzenie danych

IPLAS posiada elastyczną budowę modułową złożoną z jednego lub wielu modułów Gateway. Możesz uruchomić go zarówno na systemach Windows XP/Vista/7/8/10/Server, jak również na systemach Linux oraz OS-X.

System korzysta z wtyczek dostosowanych do wielu źródeł danych, którymi mogą być:

 • serwery OPC DA, zarówno przez interfejs COM, jak i DCOM,
 • serwery OPC UA,
 • dowolna baza danych SQL (Oracle, DB2, Informix, MSSQL, MySQL, PostgreSQL, SQLBase Gupta),
 • dowolne pliki tekstowe TXT, CSV, XML,
 • arkusze kalkulacyjne XLS, XLSX,
 • usługi Webservice SOAP i REST.
Moduły Gateway są zarządzane centralnie przez usługę stanowiącą punkt wejścia do systemu IPLAS. Przekazują odczytywane dane w celu ich trwałego zapisania i dalszego przetworzenia. Moduły Gateway przekazują dane w tzw. kanałach logicznych. Każdy moduł może zawierać inne dane i  dane te mogą być pobierane z innego źródła, przy czym jeden moduł może obsługiwać wiele niezależnych kanałów. Stan komunikacji jest na bieżąco monitorowany przez centralną usługę. W przypadku zerwania komunikacji, np. z  powodu awarii połączenia, moduł Gateway może pracować w trybie autonomicznym, gromadząc odczytywane dane lokalnie. Po odzyskaniu połączenia, zgromadzone dane zostaną bezpiecznie przekazane do systemu IPLAS.

Przetwarzanie danych

W produkcji ważny jest nie tylko bieżący dostęp do danych, ale i umiejętność szybkiego wyciągania trafnych wniosków. W zależności od tego, co chcesz analizować czy kontrolować, możesz skorzystać z kreatora ETL (ang. Extraction, Transformation and Load), który jest nieodłącznym elementem IPLAS-a.

Mówiąc prościej, ETL to intuicyjny "system bloczków", oparty na technologii "przeciągnij i upuść" (drag & drop), dzięki któremu zbudujesz własne procesy przetwarzania danych (lub skorzystasz z gotowych szablonów) i zbadasz dane produkcyjne (aktualne lub historyczne, np. sprzed kilku miesięcy) pod interesującym Cię kątem. Nawet nie znając języków programowania.

Przechowywanie danych

Dane w systemie IPLAS mogą być przechowywane w chmurze. Chmura to wydzielone miejsce na odpowiednio przygotowanym serwerze, który udostępnia zasoby dyskowe, obliczeniowe i pamięciowe. Zapewnia ona odpowiednią ochronę danych, zarówno przed ich utratą jak i przed dostępem osób niepowołanych. Dzięki temu, masz masz dostęp do systemu monitoringu z każdego miejsca na świecie, do którego dociera Internet, przez 24h na dobę.

Jeśli podejście zakładające wykorzystanie chmury jako miejsca przechowywania i przetwarzania danych nie jest odpowiednie lub jest sprzeczne z obowiązującymi w Twoim zakładzie zasadami bezpieczeństwa, całość systemu IPLAS możemy zainstalować w wewnętrznej infrastrukturze IT. Dzięki temu dane nie są wysyłane poza sieć zakładową, a Ty zyskujesz dostęp do pełnej funkcjonalności analitycznej IPLAS-a.

Wizualizacja/Prezentacja danych

System IPLAS pozwala wizualizować i prezentować dane na wiele różnych, czytelnych i  zrozumiałych sposobów. Oferuje on szeroką gamę metod prezentacji danych, takich jak: tabele, wykresy, mierniki, mapy synoptyczne, zdefiniowane alarmy z powiadomieniami mailowymi lub SMS, czy analiza trendów, z których możliwe jest zbudowanie własnego pulpitu raportowego.

Warstwa prezentacji bazuje na danych już przetworzonych przez procesy ETL. Raporty w zdecydowanej większości przypadków odświeżają się niemal natychmiast. Dzięki temu możliwe jest tworzenie ekranów informacyjnych zawierających wykresy odświeżane na bieżąco co kilka sekund.

Kontrola dostępu

System IPLAS oferuje możliwość nadania uprawnień do przeglądu i definiowania raportów. W  związku z tym, tylko uprawnione osoby mają dostęp do podglądu oraz modyfikacji parametrów kanałów w modułach Gateway oraz przetwarzań ETL.