Zakład produkcyjny demo

Zapraszamy do odwiedzenia zakładu, którego pracę monitoruje system IPLAS. Pomimo, że zakład jest fikcyjny, a dane są wygenerowane, sam uproszczony cykl bazuje na rzeczywistym procesie produkcji grzejników płytowych z blachy walcowanej.

Wyróżnione etapy produkcji:

  1. Cięcie i tłoczenie blachy
  2. Zgrzewanie części
  3. Test szczelności
  4. Odtłuszczanie i malowanie
  5. Wypalanie
  6. Drukowanie etykiet i pakowanie

Całość procesu produkcyjnego podlega monitorowaniu z wykorzystaniem wymienionych poniżej raportów.

  • Raport danych bieżących
  • Analiza przestojów
  • Mapa synoptyczna
  • Podsumowanie produkcji

Raport dla danych bieżących przedstawia dane z prasy hydraulicznej tnącej arkusze i tłoczącej płyty grzejnikowe. Pierwsza z dostępnych na nim analiz (1) przedstawia bieżącą liczbę wyprodukowanych sztuk (1a), prognozowany czas zakończenia (1b) oraz wyrażoną procentowo wydajność maszyn (1c).

Kolejną analizą jest wykres Gantt’a (2), który obrazuje przebieg pracy prasy uwzględniający jej przestoje. Z wykresu można odczytać w jakich cyklach pracowała maszyna, kiedy nastąpiły jej przestoje oraz jaki był ich powód. Użytkownik może utworzyć taki rodzaj analizy posługując się instrukcją dostępną tutaj.

Numerem (3) zostały oznaczone diagramy kołowe, czyli inny wariant analizy, który został użyty w niżej przedstawionym raporcie. Pierwszy informuje nas o okresach pracy i przestojów maszyny, a drugi szczegółowo określa powody zatrzymań pracy urządzeń i ich procentowy rozkład w czasie. Ten rodzaj analizy może być również samodzielnie wygenerowany przez użytkownika zgodnie z instrukcją.

Ostatnią dostępną w tym raporcie analizą (4) jest tabela przedstawiająca czasy przestojów dla wyróżnionych powodów.

Raport Analiza przestojów dotyczy zatrzymania maszyny podczas produkcji. Umożliwia on analizę danych w ujęciu całkowitego czasu trwania przestojów lub ich liczby. Raport zawiera analizę w postaci tabeli, która informuje użytkownika o powodzie i długości zatrzymań, które zaistniały dla wybranych produktów, a także które urządzenie uległo awarii. Dodatkowo, dane przedstawione są w postaci diagramów kołowych. Domyślnie raport wyświetlany jest na bieżący miesiąc, jednak użytkownik może dowolnie wybrać przedział czasowy, dla którego chce wygenerować raport.

Raport Grzejniki – aktualne dane to mapa synoptyczna przedstawiająca bieżące dane dla konkretnych obszarów procesu produkcji. Użytkownik może wygenerować ten raport samodzielnie, tworząc na początek analizę w formie mapy synoptycznej zgodnie z instrukcją . W naszym wypadku do każdego etapu zostały przypisane etykiety zawierające kluczowe wartości m.in. liczba aktualnych zamówień, liczbę przeprowadzonych badań szczelności wraz z liczbą pozytywnych wyników.

Raport Podsumowanie produkcji przedstawia tabelę zawierającą dane dotyczące daty rozpoczęcia i zakończenia produkcji, liczbie sztuk zamówionych  i wyprodukowanych, rodzaju produktu, procencie odrzutu oraz wydajności dla konkretnego zamówienia. Domyślnie wyświetlane są wszystkie dane z bieżącego miesiąca. Dodatkowo można wyszukać dane z dowolnego przedziału czasowego lub konkretnego zamówienia wprowadzając numer zamówienia lub wybierając produkt. Dane te można obserwować w bieżącym raporcie lub w wygenerowanym pliku Excel

Drugim rodzajem analizy tego podsumowania są wykresy kolumnowe, których tworzenie opisane zostało tutaj . Wizualizują one wydajność produkcji dla określonego produktu, w zależności od numeru zamówienia. Dzięki opcji wielokrotnego wyboru produktu, użytkownik może zdecydować, które wykresy mają w danym momencie pojawić się na raporcie.