Analizy i raporty

Surowe dane niewiele mówią o efektywności produkcji w Twoim zakładzie. Dopiero ich analiza dostarczy Ci informacji, które pomogą wynieść zarządzanie fabryką na wyższy poziom.

System IPLAS oferuje szeroką gamę metod prezentacji danych. Wyświetlaj wygenerowane raporty na monitorach znajdujących się na hali produkcyjnej. Pozwoli Ci na to funkcja linku bezpośredniego. Zyskaj ciągły dostęp do bieżących informacji – odświeżają się one co kilka sekund! Zaoszczędź czas –
wybierz, który raport ma wyświetlić się od razu po uruchomieniu urządzenia.

Chcesz przesłać raport osobie, która nie jest zarejestrowana w systemie? Nie ma problemu – prześlij jej link, który wygenerujesz w kilka sekund. Sprawdź, jakie to proste!

Przykład tworzenia analiz i raportów

Poniższy film prezentuje proces tworzenia analizy wykorzystującej istniejące już przetwarzanie, a następnie sposób dołączenia analizy do raportu.

Wybranym typem analizy jest wykres Gannt’a, który jest graficznym zestawieniem przebiegu pracy maszyny z uwzględnieniem jej przestojów.

Kilka słów wyjaśnienia do powyższego materiału wideo:

 • Etapy tworzenia analizy
 • Etapy dodawania analizy do raportu
 1. Tworzenie nowej analizy (w tym wypadku jest to wykres Gannt’a)
 2. Wybranie zakresu danych
 3. Zdefiniowanie miejsca docelowego, z którego pobierane są dane
 4. Zdefiniowanie zmiennej tekstowej, zmiennej zawierającej informacje o czasie rozpoczęcia/zakończenia interwałów, zmiennej zawierającej informacje o liczbie impulsów w danym interwale
 5. Pobranie typów zdefiniowanych w przetwarzaniu
 6. Podgląd wykresu
 7. Zapisanie analizy
 1. Tworzenie nowego raportu
 2. Wykorzystanie stworzonej wcześniej analizy
 3. Zapisanie raportu

Dokumentacja

 • Rodzaje analiz
 • Tworzenie raportu
 • Link bezpośredni

 

RAPORT

Raport jest warstwą pozwalająca w czytelny i zrozumiały sposób zaprezentować wydobytą z danych wiedzę. Raporty zbudowane są z analiz, np. tabel, wykresów bądź mierników.

Ponieważ warstwa prezentacji bazuje na danych już przetworzonych, raporty odświeżają się niemal natychmiast. Dzięki temu możliwe jest tworzenie ekranów informacyjnych zawierających sprawozdania odświeżane na bieżąco co kilka sekund, np. informacje o stanie zaawansowania produkcji aktualnego zlecenia wzbogacone o wartości współczynników jak np. OEE czy MTBF.

KONFIGURACJA:

Aby poprawnie utworzyć raport należy na początku nadać mu nazwę. W dalszych krokach użytkownik może wybrać z wykonanych wcześniej analiz te, które chce umieścić na raporcie. Raport może się składać z wielu elementów różnego typu. Niewykorzystane pola należy usunąć klikając na ikonę Kosza.

Wprowadzone zmiany należy następnie zapisać.

Zawartość raportu będzie podlegać samoczynnemu odświeżaniu, zgodnie z zadanym dla tworzących raport analiz interwałem czasowym (np. co 15s). Interwał ten może być różny dla różnych analiz.

 

GENEROWANIE LINKU BEZPOŚREDNIEGO

OPIS:

Funkcja generowania linku bezpośredniego umożliwia łatwy dostęp do raportów oraz wyświetlanie ich w trybie pełnoekranowym na dowolnym urządzeniu posiadającym dostęp do sieci. 

Dodatkowo dzięki tej funkcji, użytkownik posiada możliwość udostępniania wybranym osobom konkretnego raportu, przez określony przez siebie czas. Pozwala to uzyskać dostęp do danego raportu osobom nie zarejestrowanym, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.

KONFIGURACJA:

Aby poprawnie wygenerować link bezpośredni należy na liście raportów wybrać z możliwych Akcji przycisk Generuj link, znajdujący się w wierszu z nazwą danego raportu.

W dalszych krokach użytkownik może ustalić daty ważności dostępu do linku, włączyć tryb pełnoekranowy oraz skopiować link.

Wprowadzone zmiany należy następnie zapisać, aby wygenerowany link działał poprawnie.

Po zapisaniu wygenerowanego linku, przycisk Generuj link podświetla się na zielono, co oznacza, że link jest aktywny. Kolor pomarańczowy oznacza, że link jest wygenerowany, lecz nieaktywny (data ważności linku jeszcze nie nastąpiła lub już wygasła), a kolor niebieski – brak wygenerowanego linku.