Demo

OPC / źródła danych

OPC / źródła danych

Niemal w każdym przypadku, gdy zachodzi potrzeba monitorowania systemu kontrolującego proces produkcji, okazuje się, że pojawia się potrzeba pobierania danych z wielu różnych źródeł. Wynika to z wielu czynników:

  • system przez lata ewoluował i składa się zarówno z nowoczesnych jak i nieco starszych podzespołów,
  • podobnie jak sprzęt, również używane oprogramowanie pochodzi z różnych okresów czasu,
  • nie wszystkie potrzebne dane zgromadzone są w sterownikach maszyn czy serwerach OPC,
  • wiele informacji wspomagających proces monitorowania jest dostarczanych w osobnych plikach danych (np. Excel).

IPLAS posiada elastyczną budowę modułową. Moduł Gateway, którego głównym zadaniem jest zbieranie danych, korzysta z wtyczek dostosowanych do wielu źródeł danych.

Podstawowe wtyczki dostępne w systemie pozwalają na pobieranie danych z:

  • serwerów OPC DA, zarówno przez interfejs COM jak i DCOM
  • serwerów OPC UA
  • dowolnej bazy danych SQL (Oracle, DB2, Informix, MSSQL, MySQL, PostgreSQL, SQLBase Gupta)
  • dowolnego pliku tekstowego TXT, CSV, XML
  • arkuszy kalkulacyjnych XLS, XLSX
  • usług Webservice SOAP i REST

Może pojawić się pytanie w jakim celu obsługa plików tekstowych lub arkuszy jako źródeł danych? A może właśnie w tych plikach gromadzone są dane charakterystyczne dla produkcji, które mogą być przydatne podczas analizy, np: informacja jak zmienia się w kolejnych miesiącach teoretyczna wydajność maszyny w związku z przeprowadzoną jej modernizacją.

Jeżeli jakieś źródło danych nie jest jeszcze obsługiwane, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodać jego obsługę w postaci kolejnej wtyczki. Napisz do nas, a przystosujemy system IPLAS do Twoich potrzeb.