Jeśli zainteresowały Cię informacje przedstawione na stronie, skontaktuj się z nami w celu uruchomienia w Twoim zakładzie pilotażowej instalacji systemu IPLAS.

Rejestracja - IPLAS DEMO
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez Systemy Przetwarzania i Integracji Danych sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, klikając w odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach portalu IPLAS.pl jest firma Systemy Przetwarzania i Integracji Danych sp. z o.o. (dalej zwana „SPIID sp. z o.o.”) z siedzibą w Rybniku, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 9, 44-200 Rybnik, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy-KRS, pod numerem KRS 0000535640, posługującą się numerami NIP 6423188801 i REGON 360342581 z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 zł. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, realizujące obowiązek zawarty w art. 13 RODO znajdziesz na stronie https://www.iplas.pl/prywatnosc/.