Demo

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo w systemie IPLAS traktujemy bardzo poważnie. Skupiamy się tutaj na następujących aspektach:

  • poufność przesyłanych danych – komunikacja na drodze Gateway-IPLAS jest szyfrowana w oparciu o aktualnie obowiązujące standardy, z poziomem bezpieczeństwa porównywalnym z tym stosowanym w bankowości elektronicznej wykorzystującym certyfikaty X.509 i szyfrowanie TLS,
  • zabezpieczenie przed utratą danych w przypadku zerwania komunikacji na drodze Gateway-IPLAS – moduły Gateway, w przypadku braku połączenia z systemem IPLAS, gromadzą dane lokalnie. Po odzyskaniu połączenia dane w systemie IPLAS są uzupełnianie automatycznie,
  • kopie zapasowe – dane przekazane do systemu IPLAS są objęte systemem kopii zapasowych, zarówno w formie nieprzetworzonej jak i po przetworzeniu przez procesy ETL,
  • dostęp do systemu – w celu uzyskania dostępu do systemu konieczne jest podanie kodu klienta, nazwy użytkownika oraz hasła. Dane te są przekazywane w sposób bezpieczny do serwera IPLAS z wykorzystaniem protokołu HTTPS i szyfrowania TLS.